Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2016 til 31. december 2017
Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats, kvantitative krav, fysisk arbejdsmiljø, psykosociale arbejdsmiljø, social kapital, ulykker og sikkerhed.

Formål
Dette projekt vil koble data fra NFA’s arbejdsmiljøovervågning (”Arbejde og Helbred” og ”Virksomhedernes Arbejdsmiljø-Indsats”) med oplysninger om økonomiske nøgletal for alle private virksomheder med mindst 5 fuldtidsansatte (Det danske virksomhedsregister i Danmarks Statistik).

Projektets overordnede formål er:
1.at videreudvikle metoder til at analysere sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet,

2.at udrede mulige kausale sammenhænge mellem forskellige indikatorer for kvaliteten af virksomheders arbejdsmiljø og deres produktivitet på tværs af brancher og indenfor udvalgte brancher

3.at gennemføre en større brancherettet/brugerrettet formidling med det formål at øge danske virksomheders og interessenters viden om sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet.

Baggrund
Negative sammenhænge mellem dårligt arbejdsmiljø og helbred er forbundet med store omkostninger for såvel samfundet, virksomhederne og arbejdstagerne. Men indenfor de senere år har der været stigende erkendelse af en positiv sammenhæng mellem godt arbejdsmiljø og produktivitet, og der har været stigende interesse i at få mere viden om disse sammenhænge.

Forskningen i ”arbejdsmiljøøkonomi” har imidlertid været spredt, og der er ikke udviklet generelt accepterede metoder til at følge sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet over tid.

Mål
Mere specifikt vil projektet analysere, om ændringer i private virksomheders arbejdsmiljø fra 2012 til 2014 modsvares af ændringer i produktivitet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015.

Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats, kvantitative krav, fysisk arbejdsmiljø, psykosociale arbejdsmiljø, social kapital, ulykker og sikkerhed.

Hvis projektet viser en kausal sammenhæng mellem nogle aspekter af arbejdsmiljøet og virksomheders produktivitet, vil det have potentiel stor betydning i forhold til at motivere virksomhederne til en endnu stærkere arbejdsmiljøindsats i fremtiden.

Projektet vil i så fald på tværs af forskellige brancher kunne sandsynliggøre, at danske virksomheder kan forbedre deres produktivitet gennem målrettede arbejdsmiljøindsatser. Samtidig vil projektet identificere, hvilken type af arbejdsmiljøindsatser, der i særlig grad kan forbedre produktiviteten i bestemte brancher og typer af virksomheder.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Analysemanager Lars Foldspang, SFI
Partner, cand.polit, ph.d. Esben Anton Schultz, Højbjerre Brauer Schultz

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Thomas Clausen

Seniorforsker

3916 5368

tcl@nfa.dk

Se Thomas Clausen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00