Social kapital

Afsluttet - Projektperiode 01. juli 2012 til 31. december 2015
Formålet med projektet var at undersøge, hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder, hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af social kapital i arbejdsenheder, og hvilken betydning social kapital har for medarbejderes helbred og trivsel

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Vilhelm Borg

Gæsteforsker

3916 5358

vbo@nfa.dk

Se Vilhelm Borg's profil