Tidsbegrænsede ansættelser og mentale helbredsproblemer

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2020 til 01. september 2022
I dette studie undersøger vi blandt andet om der findes statistisk signifikante sammenhænge mellem tidsbegrænset ansættelse og nye tilfælde af forbrug af psykofarmaka samt nye tilfælde af psykiatrisk behandling, blandt fuldtidsansatte lønmodtagere i Danmark.
Formål
Formålet med projektet er at forstå sammenhænge mellem tidsbegrænsede ansættelser og nye tilfælde af forbrug af psykofarmaka samt nye tilfælde af psykiatrisk behandling blandt fuldtidsansatte lønmodtagere i Danmark. De unikke danske registre giver mulighed for at belyse disse problemstillinger ved kobling med meget store nationale surveys, som fx Arbejdskraftundersøgelsen og data om arbejdsmarkedstilknytning, der giver objektive mål for jobusikkerhed.

Baggrund
I 2018 var hver 7. arbejdstager i EU (14 procent) ansat i et job med tidsbegrænset ansættelse og meget tyder på, at der fremover vil komme flere på arbejdsmarkedet med tidsbegrænset ansættelse. Det har sandsynligvis en række konsekvenser både for arbejdstageren, arbejdspladserne og for samfundet. Med den stigende pensionsalder og behovet for et længere arbejdsliv har det betydning, at unge arbejdstagere får en god start på deres arbejdsliv.

Midlertidigt ansatte har en større jobusikkerhed og ofte mindre indflydelse på de beslutninger, som tages på arbejdspladsen end de fastansatte medarbejdere. Det kan antages at øge risikoen for at udvikle mentale helbredsproblemer.

Den eksisterende viden om sammenhængen mellem midlertidige ansættelser og risikoen for mentale helbredsproblemer er meget begrænset. Det aktuelle studie er en registeropfølgning som omfatter lønmodtagere i Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), der var ansat på fuld tid i en fast eller en tidsbegrænset stilling i Danmark i perioden 2001-2013. Undersøgelsen estimerer styrken og retningen af sammenhænge mellem tidsbegrænset ansættelse og hyppighed af anvendelse af psykofarmaka og psykiatrisk behandling. Personer, der har indløst en recept i de aktuelle kategorier eller har modtaget psykiatrisk hospitalsbehandling for de pågældende diagnoser indenfor en etårsperiode før baseline, ekskluderes fra analyserne.

En af projektets styrker er en relativ stor undersøgelsespopulation, som er baseret på AKU og består af tilfældige stikprøver af 20-59-årige danske lønmodtagere, der følges i op til 5 år. Da AKU ikke har spørgsmål om livsstil udføres en sideanalyse af sammenhængen mellem type af ansættelseskontrakt og livsstil blandt personer, der besvarede spørgeskemaet i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) år 2005.

Oplysninger om brug af psykofarmaka stammer fra Lægemiddelregistret. Derudover indgår data fra Arbejdsklassifikationsmodulet, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, Indkomstregistret, Det Psykiatriske Centralregister samt CPR-registret.

Mål
Projekt sigter mod at opnå troværdige estimater af den relative risiko for udvikling af mentale helbredsproblemer blandt lønmodtagere med midlertidig versus fast ansættelse i Danmark.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartner(e)
Martin Lindhardt Nielsen, Projektdeltager, Lægekonsulenten.dk
Hermann Burr, Projektdeltager, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Berlin, Tyskland (finansieres af BAuA)

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Harald Hannerz

Seniorforsker

3916 5460

hha@nfa.dk

Se Harald Hannerz's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mari-Ann Flyvholm

Seniorforsker

3916 5280

maf@nfa.dk

Se Mari-Ann Flyvholm's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00