Kronisk muskel- og skeletbesvær og stress blandt laboranter

Afsluttet - Projektperiode 01. november 2013 til 31. oktober 2016
Formålet med ph.d.-projektet var at afdække problematikken omkring muskel/led smerter i nakke, skuldre, arm og hånd, samt undersøge graden af selvvurderet stress blandt laboranter.
Baggrund Mange mennesker oplever problemer med helbredet såsom ondt i nakken, skuldrene og armene når de går på arbejde. Yderligere er der mange der pga. af et stigende arbejdspres følere sig mere og mere stressede. På trods af at motion er vigtig for at holde kroppen sund og stærk, er der mange mennesker der har svært ved at indpasse motion i en travl hverdag. Yderligere kan man forestille sig tilfælde hvor styrketræning ikke er tilstrækkeligt da smerter i muskler og led kan være foranlediget af fx nerveirritation. I disse tilfælde er styrketræning muligvis ikke den bedste løsning. Sidst, er det også sandsynligt at graden af selvopfattet stress kan bidrage til en øget følelse af smerter. Det er derfor vigtigt at udvikle simple metoder der ikke kræver meget udstyr, og som egner sig til brug på arbejdspladser så man kan komme smerter og stress til livs og få et større fysisk og mentalt overskud. Projektet er et interventionsstudie hvor de deltagende personer får mulighed for at indgå i en 10-uger lang intervention hvor der vil blive lagt fokus på forskellige former for fysisk træning for at afhjælpe og forebygge muskelsmerter og mindfulness for at forebygge og afhjælpe forekomsten af stress sammenlignet med en reference gruppe. Mål Ergonomisk uddannelse og information, der kan bidrage til at reducere den fysiske eksponering for belastende kropsstillinger, er den konventionelle tilgang til forebyggelse og behandling af sygdomme i muskler og led i forskellige arbejdsmiljøer. At øge medarbejdernes fysiske og mentale kapacitet ved hjælp af individualiseret styrke, mobilitets- og kognitiv træning på arbejdsstedet, kan dog være en alternativ måde at reducere kroniske smerter og arbejdsrelateret handicap hos laboranter. Den foreliggende undersøgelse vil give dokumentation til bedre at kunne guide arbejdspladsens initiativer til at mindske kroniske smerter i skuldre, arme og hænder for medarbejderne med ensidigt gentaget arbejde, og samtidig vil projektet belyse sammenhængen mellem smerter, arbejdsrelateret handicap og stress. Financiering Novo Nordisk Måløv R&D, Syddansk Universitet og NFA.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00