NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse

Afsluttet - Projektperiode 15. april 2015 til 31. december 2018
Projektets skal vise, hvordan medarbejderne arbejdsmiljøindsatser kan udvikles, planlægges og udføres på en måde, så en velfungerende proces tilskyndes, og eventuelle negative konsekvenser for arbejdspladsens samarbejdsrelationer undgås.
Formål
Projektet omfatter et hovedprojekt og et ph.d.-projekt. Formålet med hovedprojektet er at undersøge hvilke forudsætninger (fx et godt samarbejdsklima i arbejdsgruppen og en høj grad af medarbejderinddragelse) der skal være opfyldte for at en MA bliver gennemført som planlagt, samt om kvaliteten af forandringsprocessen (udtrykt ved forskellige mål for, om interventionen er gennemført som planlagt og medarbejdernes oplevelse af interventionen) påvirker udfaldet af MA.

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge hvordan deltagerne i medarbejderinddragende aktiviteter diskuterer og ’forhandler’ sig frem til en fælles forståelse af hvilke problemer, de har i arbejdsmiljøet og hvad der kan gøres ved dem. Projektet undersøger også hvordan teamlederne på den ene side kan understøtte medarbejdernes forslag og ønsker, men samtidig påvirker processen med egne forståelser.

PhD-projektet ser således medarbejderinddragelse som en slags dialog, hvor problemforståelser og strategier til at opnå indflydelse i organisationen er af afgørende betydning.

Baggrund
Inddragelse af medarbejderne er et centralt element i den nordiske tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. På trods af anbefalingerne mislykkes mange medarbejderinddragende arbejdsmiljøindsatser (MA). Det kan skyldes, at virksomhederne ikke opfylder forudsætninger for, at en MA kan gennemføres effektfuldt (fx et godt samarbejdsklima i arbejdsgrupperne eller en høj grad af medarbejderinddragelse). Der er derfor behov for at undersøge, hvilke forudsætninger og procesfaktorer, der skal være til stede for at en MA giver de ønskede effekter.

Derudover mangler der viden om, hvordan medarbejderinddragelsen påvirker medarbejdernes indbyrdes relationer i arbejdsgruppen og til den nærmeste leder. Eksempelvis kan gennemførelsen af MA styrke samarbejdsrelationerne, men også svække disse, hvis der blotlægges uoverensstemmelser og konflikter.

Mål
Projektets resultater vil anvise, hvordan MA kan udvikles, planlægges og udføres på en måde, så en velfungerende proces tilskyndes, og eventuelle negative konsekvenser for arbejdspladsens samarbejdsrelationer undgås.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode
April 2015 til December 2018

Projektleder
Professor Andreas Holtermann

Kontaktperson(er)
Forsker Johan Simonsen Abildgaard, e-mail: jss@arbejdsmiljoforskning.dk

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johan Simonsen Abildgaard

Seniorforsker

3916 5362

jss@nfa.dk

Se Johan Simonsen Abildgaard's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00