Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker (R2P-projektet)

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2016 til 31. december 2018
Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker (R2P-projektet)
Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve internationalt anerkendte metoder til vidensudveksling mellem forskere og praktikere med henblik på at mindske det videns-gab der er mellem ulykkesforskning og forebyggelse af arbejdsulykker i praksis.

Formål
Projektets formål er at:

 - Tilpasse og afprøve en interaktiv samarbejdsform mellem forskere og praktikere, som ramme for at omsætte evidensbaseret viden om ulykkesforebyggelse til ’best practice’.
 - Udarbejde konkrete ’best practice’ anbefalinger for tiltag til ulykkesforebyggelse på tre forskellige arbejdsområder med høj risiko for arbejdsulykker.
 - Udarbejde et sæt anbefalinger for vidensudveksling, med henblik på hvilke kompetencer, dialogværktøjer og læringsmetoder der er anvendelige i arbejdet med at overføre forskningsviden til praktisk forebyggelse.

Disse tre delformål vil blive besvaret ved igangsættelse af praktiske forebyggelsesinitiativer i samarbejde med virksomheder inden for industrien.

Baggrund
Der er en stigende erkendelse af, at det halter med at omsætte forskningsviden til praksis inden for ulykkesforebyggelse. Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve internationalt anerkendte metoder til vidensudveksling mellem forskere og praktikere med henblik på at mindske det videns-gab der er mellem ulykkesforskning og forebyggelse af arbejdsulykker i praksis.

Projektet vil samtidig bidrage til at der skabes en evidensbaseret ’best practice’ for forskellige typer af tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker i samarbejde mellem forskere og praktikere.

Der kan skelnes mellem tre perspektiver for vidensoverførsel:

Skub perspektivet er den mest udbredte formidlingsform inden for arbejdsmiljøfeltet, hvor forskellige aktører formidler forskningsviden (skubber viden ud) til relevante aftagere af viden.
Træk perspektivet: Brugere af forskningsviden trækker relevant viden fra de kilder, som de identificerer som nyttige for deres egen beslutningstagning.
Udvekslingsperspektivet (Exchange modellen): I dette perspektiv er formålet at etablere en mere direkte udveksling af information, ideer og erfaringer mellem dem der producerer forskning, og dem der bruger forskning.


Mål
Projektet vil bidrage med at udvikle og afprøve en ny metode til at gøre viden om forebyggelse af arbejdsulykker anvendelig i dansk arbejdsmiljøpraksis.
Projektet vil samtidig bidrage til at der skabes en evidensbaseret ’best practice’ for forskellige typer af tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker i samarbejde mellem forskere og praktikere. I den forbindelse udarbejdes en interaktiv guide på nettet i ’best practice’ for forebyggelse af arbejdsulykker, dels en hjemmeside med praktiske tiltag, og en trinvis beskrivelse af værktøjer, metoder og dialogformer for processens gennemførelse i praksis.


Finansiering
Støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) (projektansvarlige) og Arbejdsmedicinsk Klinik (AMK), Regionshospitalet Herning, samt Team Arbejdsliv Aps. Det Nationale Kompetencecenter for Arbejdsrettet Rehabilitering (NK ARR) i Norge, deltager som strategiske samarbejdspartnere og eksperter.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00