ForUdSæt-indsatsen

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2013 til 31. december 2016
ForUdSæt-indsatsen er målrettet plejecentre og hjemmeplejen og skal sikrer et fælles vidensfundament i hele organisationen om forebyggelse og kommunikation og skabe rammerne for konstruktiv dialog om forebyggelse af smerter i muskler og led blandt plejepersonalet.
Formål At opbygge en en fælles grundlæggende viden hos medarbejdere og ledere om, hvordan de kan forebygge smerter i muskler og led, kommunikere om dette og konkret bruge denne viden til en konstruktiv dialog på arbejdspladsen. At undersøge, • om en sådan indsats på arbejdspladsen kan forebygge smerter i muskler og led og konsekvenser heraf • i hvilken grad det er muligt at implementere indsatsen i de daglige arbejdsrutiner. Baggrund Ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen har en høj forekomst af muskelsmerter. Et fysisk hårdt arbejde, som plejearbejdet, øger risikoen for personlige og arbejdsmæssige konsekvenser af smerter. Derfor er der behov for indsatser, som kan forebygge muskelsmerter. Mål Målet er at fjerne eller reducere smerter i muskler og led blandt sosu'er til gavn for den enkelte medarbejder, kollegaerne og arbejdspladsen.

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00