Hjerneskadede personer

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2009 til 31. december 2011
Det overordnede, langsigtede mål var at udvikle og dokumentere en optimal model for at forbedre funktionsevnen af hjerneskadede personer, således at de opnår forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektets målgruppe er personer i den arbejdsmarkedsparate alder, der rammes af en alvorlig hjerneskade, hvor tilknytning til arbejdsmarkedet kun kan opretholdes gennem en betydelig rehabiliteringsindsats. 


Mål
Det overordnede, langsigtede mål er at udvikle og dokumentere en optimal model for at forbedre funktionsevnen af hjerneskadede personer, således at de opnår forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet. 


Baggrund
Traditionel rehabilitering af hjerneskadede, der typisk omfatter fysisk træning med lav intensitet, anvendtes fortsat i vid udstrækning. Selv om traditionel rehabilitering føres til en vis forbedring af funktionsevnen, taber en stor andel af de hjerneskadede deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 


Få og relativt små undersøgelser tyder nu på, at en mere intensiv tværfaglig rehabilitering, som den gennemføres på de i alt 8 hjerneskadecentre i Danmark, øger de hjerneskadedes funktionsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet sammenlignet med den traditionelle rehabilitering. Men der mangler viden om, hvor meget bedre de 8 hjerneskadecentre faktisk er.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Gå til profil