NanoMILE - Mekanismer for tekniske nanomaterialers interaktion med biologiske systemer og miljøet: En universel ramme for sikker nanoteknologi

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2013 til 28. februar 2016
Projektet skal opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med levende organismer og med miljøet i løbet af deres livscyklus.
Formål
Formålet med dette forskningsprojekt er at opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med en bred vifte af levende organismer (biologiske systemer) og med miljøet i løbet af deres livscyklus.

Baggrund
Resultaterne fra stadig flere videnskabelige undersøgelser tyder på, at nogle nanomaterialer kan skade organismer eller miljøet.

En del forskning har drejet sig om at gøre det muligt at risikovurdere nanomaterialer. Men vi mangler stadig en mekanistisk og systematisk forståelse af den måde, nanomaterialer påvirker biologiske systemer eller miljøet. Det gælder især viden om, hvilke fysisk-kemiske egenskaber eller kombinationer af egenskaber der har betydning for, om et givet nanomateriale har en skadelig effekt på organismer eller miljø.

Denne viden er en forudsætning for at kunne vurdere og håndtere risikoen ved et givet nanomateriale gennem hele dets livscyklus.

Mål
Målet med NanoMILE er overordnet at beskrive de mekanismer, der er for interaktionen mellem tekniske (fremstillede) nanomaterialer og organismer eller miljø. Denne viden vil gøre det muligt at udvikle en fælles ramme for at klassificere sikker anvendelse af nanomaterialer og skabe en generel anvendelig ramme for nanosikkerhed.

På den måde vil NanoMILE bidrage væsentligt til de igangværende bestræbelser på at mindske de mange usikkerhedsmomenter ved den mulige påvirkning fra nanomaterialer på sundhed og miljø.

Forventede output fra NanoMILE:
• dokumenterede protokoller for syntese, karakterisering og sikkerhedsvurdering af mikro- og nanomaterialer, som kan bruges i forbindelse med standardiseringer og som bygger videre på tidligere forskningsprojekter
• biblioteker over indsamlet viden om dels struktur og transformationer, når mikro- og nanomaterialer kommer i kontakt med biologiske systemer, dels mikro- og nanomaterialers relation til toksicitet, økotoksicitet, skæbne og adfærd
• mekanismestudier og kvantitative beskrivelser af mikro- og nanomatrialers egenskaber, og af deres effekter gennem hele deres livscyklus udtrykt som modifikationer (aldring, samspil med miljøet)
• ny viden om dosis-respons-forhold, påvirket væv og organer i kroppen, biomarkører samt biodistribution / biopersistens, som kan anvendes til risikovurdering af mikro- og nanomaterialer
• en ramme for klassificering af mikro- og nanomaterialer i henhold til deres biologiske eller miljømæssige konsekvenser.

Støttet økonomisk af
EU’s 7. rammeprogram

Projektleder
Professor Eugenia (Éva) Valsami-Jones, University of Birmingham, England

Samarbejdspartnere
27 forskningsinstitutioner og organisationer fra 11 EU-lande samt USA

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jorid Birkelund Sørli

Seniorforsker

3916 5314

jbs@nfa.dk

Se Jorid Birkelund Sørli's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00