Risikovurdering af skimmelsvampe i indeklimaet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2014 til 31. december 2017
Formålet er at opnå viden om, hvordan vi kan risikovurdere små fugtskader i bygninger. Vi undersøger hvilken indflydelse forskellige fysiske forhold har på frigivelsen af skimmelsvampe til luften fra små fugtskader på gipsplader. Endvidere undersøger vi det inflammatoriske potentiale af prøver med lave koncentrationer af skimmelsvampe frigivet fra disse små skimmelsvampeangreb på gipsplader. Projekt skal også opnå viden om, hvilke svampearter vi udsættes for i boliger uden decideret fugtskader som funktion af årstider, luftskifte samt luftfugtighed.
Baggrund
Luftbårne svampe findes naturligt i luften både ude og inde. De fleste af os mærker ikke noget til, at vi indånder dem, men de kan give symptomer som træthed, hovedpine, irritation af luftvejene, koncentrationsbesvær og for følsomme personer også astma og allergi, - hvis vi indånder dem i høje koncentrationer. Det kan fx ske, når skimmelsvampe begynder at vokse i boliger eller erhvervsbygninger som fx kontorer, lager- og produktionslokaler.

I prøver af luftbåren støv fra indeklimaet er koncentrationen af skimmelsvampe ofte kun én hundrededel af det der findes i prøver genereret i laboratorier. Der er derfor meget begrænset viden om det inflammatoriske potentiale af udsættelse for så lave koncentrationer af skimmelsvampe. Koncentration samt svampearter forventes at have betydning for en luftprøves inflammatoriske potentiale. Det er derfor relevant at forstå de forhold, der har betydning for koncentrationen og artssammensætningen af skimmelsvampe i indeluften.

Dette PhD-projekt gennemføres af Sofie Marie Knudsen, som igennem analyser af luftprøver indsamlet i bygninger samt aerosoler generet fra gipsplader med skimmelsvampe vækst skal opnå viden om risikovurdering af små afgrænsede fugtskader i bygninger.

Mål
Målet er på sigt, at kunne risikovurdere en eksponering for skimmelsvampe i indeklimaet samt at kunne risikovurdere betydningen af små lokale områder med skimmelsvampe vækst i bygninger. Det er projektets mål at opnå viden om sammenhængen imellem, hvilke arter af svampe der er til stede i luften i boliger versus luftskifte og relativ fugtighed samt årstid. Det er endvidere projektets mål at opnå viden om det inflammatoriske potentiale af de meget lave koncentrationer af luftbårne svampe der ofte findes i boliger og kontorer og som kan være frigivet fra små lokale skimmelsvampe angrebne områder. Endvidere skal opnås viden om faktorer der har indflydelse på afgivelse af sporer fra skimmelsvampe angrebne gipsplader.

Støttet økonomisk af
Projektet har opnået støtte fra Landsbyggefonden, BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation samt NFA.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater