Bedre mental sundhed i private daginstitutioner

Igangværende - Projektperiode 01. april 2020 til 30. juni 2023
Mange ting, både i arbejdet og privat, trækker på vores ressourcer. Det kan føre til, at vi oplever situationer i løbet af arbejdsdagen, hvor vi ikke føler, at vi har tilstrækkelige ressourcer til at løse vores opgaver tilfredsstilende. I dette projekt udvikles og afprøves en systematisk tilgang, hvor ledere og medarbejdere sammen finder nye måder at håndtere situationer, hvor de er pressede af få ressourcer. Dette forventes på sigt at medvirke til at reducere stress og øge den psykiske velbefindende.
Formål
Projektets formål er at udvikle, afprøve og evaluere en indsats, der har til formål at øge bevidstheden om og brugen af selektions-, optimerings- og kompensationsstrategier (SOK) i arbejdsfællesskabet. SOK-strategier hjælper os til at håndtere situationer, hvor vi er pressede af få ressourcer. Brugen af disse strategier forventes på sigt at bidrage til mindske stress, og øge medarbejdernes velbefindende.

Baggrund
Medarbejdere i daginstitutioner rapporterer højere niveau af arbejdsrelateret stress end lønmodtagere generelt, og der er en stigning i mentale sundhedsudfordringer blandt dem i perioden 2012 til 2018. Som andre private små og mellemstore virksomheder, har private daginstitutioner ikke mulighed for at få offentlig støtte til at arbejde med arbejdsmiljøet, og de er heller ikke forpligtede til at have overenskomst. Dette fordrer, at de i høj grad skal være selvhjulpne. For at reducere forekomsten af mentale sundhedsproblemer i denne voksende branche, er der således behov for at udvikle let anvendelige forebyggelsesmetoder og redskaber til disse typer arbejdspladser.
Anvendelsen af SOK strategier er blevet undersøgt i en række forskningsstudier. Her fandt man, at medarbejdere, der anvender selektion, optimering eller kompensation i deres arbejde, blandt andet, rapporterer bedre trivsel. Derudover har et studie fundet, at træning i at bruge SOK-strategier aktivt havde en effekt i forhold til at reducere stress. Her var fokus dog på den enkelte medarbejders brug af disse strategier, hvilket var forbundet med nogle begrænsninger. I nærværende projekt breder vi derfor fokus ud og fokusere på brugen af strategierne i arbejdsfællesskabet.

Mål
Projektet vil indsamle viden om, hvordan man kan arbejde med at øge brugen af SOK-strategier i arbejdsfællesskabet. Et vigtigt input i indsamlingen af denne viden er afprøvningen af indsatsen i private daginstitutioner og medarbejdernes input til evalueringen af indsatsen.
På baggrund af denne viden og erfaringer fra projektet, vil der blive udarbejdet materiale, der kan benyttes af arbejdspladser til at øge fokus på og brugen af SOK-strategier. Projektet gennemføres i private daginstitutioner, men det er hensigten, at materialet skal kunne benyttes af andre typer små og mellemstore virksomheder.

Støttet økonomisk af
Vellivforeningen

Samarbejdspartner(e)
ErgoSupport ved Helle Niewald

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Annette Meng

Forsker

3916 5291

ame@nfa.dk

Se Annette Meng's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00