Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2018 til 30. juni 2021
Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne.
I Danmark er der ca. 70,000 ansatte i 3000 dagligvarebutikker på tværs af forskellige kæder (Retail Institute Scandinavia 2017). Der er både yngre og ældre, deltids- og fuldtidsansatte, og størstedelen er faglærte eller ufaglærte. For de yngste ansatte er det ofte første møde med arbejdsmarkedet, og dermed grobund for holdninger om arbejdsmiljø, der bæres med ind i resten af arbejdslivet. Butiksansatte i danske dagligvarebutikker har meget manuelt løftearbejde i forbindelse med eks. opfyldning af varer. Generelt vurderer mere end 40 % af butiksansatte at deres arbejde er fysisk hårdt (Arbejdsmiljø & Helbred 2016), dermed er helbredsudfordringer knyttet til det fysiske arbejdsmiljø også gældende for butiksansatte. Der tyder imidlertid på at der er stor forskel på de fysiske arbejdsforhold i de forskellige dagligvarekæder i Danmark, og ligeledes kan der være forskel på butikker indenfor samme kæde. Der eksisterer derfor et stort ubrugt potentiale for at kæderne og butikkerne kan lære af hinanden i forhold til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. En del af denne forskel mellem kæderne skyldes praktiske forhold, men også at der mangler objektiv viden om de konkrete fysiske belastninger under forskellige arbejdsopgaver i butikkerne. Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. Konkret vil projektet i Fase 1 kortlægge de fysiske belastninger med tekniske målinger (muskelaktivitet, kropspositioner, video) under dagligdags arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæderne. Resultaterne af disse målinger vil i Fase 2 i samarbejde med udvalgte arbejdsmiljøansvarlige, distriktschefer og butikschefer blive omsat til brugervenligt informationsmateriale. Endeligt gennemføres i Fase 3 deltagerinvolverende workshops hvor alle arbejdsmiljøansvarlige og distriktschefer på tværs af kæderne inviteres med, samt udvalgte butikschefer, med efterfølgende implementering af god praksis i egne kæder og butikker.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF) med en bevilling til Professor Lars L. Andersen

Projektleder: Sebastian V. Skovlund, Videnskabelig Assistent
Projektansvarlig: Lars L. Andersen, Professor

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Sebastian Venge Skovlund

Ph.d.-studerende

3916 5285

svs@nfa.dk

Se Sebastian Venge Skovlund's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00