Bæredygtige nanoteknologier (SUN)

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2013 til 31. december 2018
Målet med SUN-projektet var at udvikle et brugervenligt hjælpeværktøj, som er baseret på en kombination af risikovurderinger af nanomaterialer gennem hele deres livscyklus.
Formål
Konceptet bag SUN-projektet var at kombinere risikovurdering og livscyklusvurdering for at udvikle en brugervenlig fleksibel software, som industri og regulerende myndigheder kan anvende i deres arbejde.

Baggrund
Vores forståelse af de eventuelle miljø- og sundhedsmæssige risici forbundet med nanoteknologi er stadig begrænset og kan resultere i, at væksten og innovationen af denne teknologi stagnerer. Andre teknologier har vist sig at have uventede miljø- og sundhedsmæssige effekter flere år efter, de blev introduceret bredt på markedet. De værste tilfælde medførte enorme omkostninger for samfundet og virksomhederne i form af lock-in effekter (dyr omstilling af produktion), overregulering og mistet tillid blandt forbrugerne.

Forskningsprojektet ’Bæredygtige nanoteknologier’ (SUN) bygger på en hypotese om, at den nuværende viden om miljø- og sundhedsmæssige risici ved nanomaterialer, som pt. er begrænset, alligevel kan vejlede producenter af nanomaterialer til at undgå et fremtidigt negativt ansvar ved at anvende en integreret tilgang i risikovurderingen og –håndteringen, der omfatter hele produktets livscyklus fra produktion over anvendelse til bortskaffelse.

Mål
Projektets endelige mål var at udvikle et brugervenligt hjælpeværktøj baseret på en kombination af risikovurderinger af nanomaterialer gennem hele deres livscyklus. Hjælpeværktøjet skal gøre det muligt for virksomheder og myndigheder at vurdere de miljø- og sundhedsmæssige risici for et specifikt nanomateriale, hvor man både tager fordele og ulemper med i betragtning, inden de bliver anvendt i nye produkter.

Industripartnere i SUN har givet hjælpeværktøjet et "reality-check" ved at teste det med eksisterende industrielle case-studier og inkludere cost / benefitanalyser og vurderinger af risici i forbindelse med forsikringsansvar. Resultatet af denne evaluering er et sæt retningslinjer for ”sikkert design” af produkter og processer der omfatter nanomaterialer.

Som "biprodukt" har SUN identificeret behovet for fremtidig forskning og foreslå en prioritering i den nuværende regulering af nanomaterialer.

SUN-projektet har leveret strategier og metoder, der går ud over den eksisterende state-of-the-art forståelse af egenskaberne, interaktionerne, skæbnen, konsekvenserne og risici ved tekniske nanomaterialer, omfattende nano-objekter, deres aggregater og agglomerater (NOAA).

NFA var leder af et delprojekt om modeller til eksponeringsvurdering for forbrugere og arbejdstagere.

Støttet økonomisk af
EU's 7. rammeprogram, projekt nr. 604305

Projektledelse
Projektet var ledet af Dr. Danail Hristozov, Head of Research at Greendecision Srl - a spin-off company of University Ca’ Foscari of Venice in Italy.

Samarbejde
Sun-projektet blev gennemført i samarbejde mellem 35 partnere - herunder virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner.

Læs mere på SUN's hjemmeside http://www.sun-fp7.eu/

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00