Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2016 til 30. maj 2017
Projektet vil sammenstille og udbrede kendskabet til den eksisterende viden om betydningen af arbejdsmiljøet – i samspil med andre faktorer - for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet sammenlignet med de andre nordiske lande.
Formål
Projektet formål er at sammenstille og udbrede kendskabet til den eksisterende viden om betydningen af arbejdsmiljøet – i samspil med andre faktorer - for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet sammenlignet med de andre nordiske lande.

Projektet vil desuden identificere centrale videnshuller, hvor en øget fællesnordisk forskningsindsats kan bidrage væsentligt til grundlaget for, at de nordiske lande kan planlægge og gennemføre politiske initiativer og arbejdspladsrettede indsatser for en bedre og mere bæredygtig forlængelse af ældre arbejdstageres arbejdsliv.

Projektet vil blive gennemført i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, myndigheder indenfor arbejdsmiljø- og arbejdsmarkedsområderne samt relevante kompetencemiljøer. Herved sikres, at de politiske og virksomhedsrettede implikationer af projektet tydeliggøres og udbredes bredt til beslutningstagere og andre interessenter i de nordiske lande.

Baggrund
Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er mål, der står højt på den politiske dagsorden. At finde veje til at nå disse mål kræver at vi får mere viden om de processer, der fører til inklusion og henholdsvis eksklusion fra arbejdsmarkedet. Disse processer sker i et komplekst samspil mellem en række forskellige faktorer på flere niveauer. Arbejdsmiljøet spiller uden tvivl en afgørende rolle, men den eksisterende viden er sparsom i forhold til samspillet mellem arbejdsmiljøfaktorer og andre faktorer.

Mål
Projektet vil:
1.Skrive en nordisk rapport om den eksisterende viden og videnshuller i forhold til betydningen af arbejdsmiljøet for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet i et komparativt nordisk perspektiv.
2.Gennemføre en workshop og et temamøde i hvert deltagende nordisk land i samarbejde med NIVA (”Road show”).

Ved temamødet diskuteres de praktiske implikationer af projektets resultater med en bred kreds af repræsentanter for myndigheder (arbejdsmarked og arbejdsmiljø), arbejdsmarkedets parter og andre interessenter indenfor arbejdsmarked og arbejdsmiljø.

Støttet økonomisk af
Projektet er en forlængelse af Joint Programming Initiative - "More Years Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change" (JPI-MYBL; http://www.jp-demographic.eu/)

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater