Objektive målinger af ergonomiske muskelskeletbesværs (MSB)eksponeringer (OM-MSB)

Igangværende - Projektperiode 01. september 2020 til 31. marts 2023
Projektets overordnede formål er at udvikle og afprøve et teknologisk system, der kan bruges til at inddrage objektive målinger af ergonomiske muskelskeletbesværs (MSB)-eksponeringer i Arbejdsmiljøovervågningen.

Baggrund

Arbejdsmiljøovervågningen i Danmark er i dag baseret på løbende spørgeskemaundersøgelser af lønmodtagernes arbejdsmiljø og helbred. Spørgsmålene afdækker de ergonomiske aktiviteter medarbejdere laver i arbejdet (MSB-eksponeringer). Det er en af de bedste måder at forudsige risikoen for bl.a. smerte og sygefravær, og de er dermed centrale i arbejdsmiljøovervågningen og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Forskningen har dog tidligere påvist, at spørgsmål om MSB-eksponeringer kan være svære at svare præcist på, selvom deltagerne besvarer dem efter bedste evne.

Det er også grunden til, at Regeringens Ekspertudvalg i september 2018 anbefalede, at ”Arbejdsmiljøovervågningen skal gentænkes […] Det bør afklares, hvordan objektive målinger af arbejdsmiljøet kan udvikles og inddrages.”

Vi vil afprøve, om man kan indsamle objektive målinger af fysisk aktivitet ved, at medarbejderen selv sætter en lille bevægelsesmåler på egen krop. Da bevægelsesmåleren er meget lille, burde det være muligt at sende den med posten til medarbejderen, som så går med den i flere døgn uden gener eller forstyrrelser.

Det er Tech-virksomheden SENS Innovation ApS (www.sens.dk), som har udviklet måleren. SENS har også udviklet en metode, hvor data fra måleren på en sikker og nem måde kan sendes direkte til forskerne, som så kan analysere resultaterne og give feedback til medarbejderen via en app på mobiltelefonen.

NFA har udviklet en metode, der ud fra data fra bevægelsesmåleren kan give information om fysisk aktivitet, bl.a.

•hvor meget af arbejdstiden en medarbejder siddende, stående eller gående, fx på trapper
•hvor tit man laver afbrydelser i aktiviteterne

Netop den teknologiske udvikling gør, at der nu er en reel mulighed for at kunne foretage objektive målinger i stor skala på mange medarbejdere, uden at det bliver alt for ressourcekrævende og omkostningstungt.

Den nye viden, som projektet vil skabe, kan få stor betydning for, hvordan vi prioriterer og forebygger muskel- og skeletbesvær ude på arbejdspladserne fremover.

Mål

Projektets mål er at resultaterne fra projektet kan bidrage til at skabe en fælles forståelse for de fysiske arbejdskrav ude på arbejdspladserne og bidrage til at styrke fokus og prioriteringen af forebyggelse på området. Håbet er, at vi på sigt for alvor vil lykkes med at nedbringe omfanget af MSB, sygefravær og førtidig tilbagetrækning på danske arbejdspladser

Støttet økonomisk af
Bevillingen er givet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Samarbejdspartner
SENS Innovation ApS (www.sens.dk)

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Andreas Holtermann

Forskningschef

3916 5352

aho@nfa.dk

Se Andreas Holtermann's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Nidhi Gupta

Seniorforsker

3916 5309

ngu@nfa.dk

Se Nidhi Gupta's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00