Arbejdsmiljø og reproduktion - MINERVA

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2008 til 31. december 2014
Forskningsprogrammet blev iværksat for at sætte reproduktionsskader og arbejdsmiljø på dagsordenen i dansk forskning.
Formål
Formålet var at
- samle danske forskere indenfor reproduktion i et arbejdsmiljønetværk
- fokusere på fosterskader og arbejdsmiljø i opbygningen og udnyttelse af databaser
-rekruttere nye forskere til området via ph.d.- og post.doc.-forløb
- gennemføre i alt fem delprojekter om aktuelle arbejdsmiljørelevante problemstillinger.

Baggrund
Stress i graviditeten påvirker fosterets udvikling. Om det gælder stress på arbejdet, ved vi meget lidt om. Mænd øger måske risikoen for misdannelser hos deres børn, hvis de er udsat for visse kemiske stoffer på arbejdet – hidtil er hypotesen kun undersøgt i mindre studier og spørgsmålet er uafklaret. Flere og flere børn lider af allergi, men det er stort set uudforsket, om mors arbejde influerer herpå. Projektets problemstillinger er nye og relevante for store grupper arbejdende mænd og kvinder.

Danmark er kendt for, at vi regulerer tunge løft meget detaljeret for gravide kvinder (Arbejdstilsynets website: Gravides og ammendes arbejdsmiljø, AT vejledning A.1.8). Det videnskabelige grundlag er imidlertid svagt, så der er oplagt brug for ny viden. Det er velkendt, at nogle kemiske stoffer kan give fosterskader. Som grænseværdierne nedsættes og kendte teratogener erstattes, føler vi os sikre. Men – helt nye data rejser mistanke om, at selv tilsyneladende ubetydelige mængder af hormonforstyrrende stoffer spiller en rolle, hvis eksponeringen finder sted, når livet begynder. Projektet undersøger om sådanne påvirkninger spiller en rolle på det danske arbejdsmarked.

Udvikling og etablering af Erhvervs- og fødselsregisteret giver for første gang mulighed for mere rutinemæssigt at koble forældres erhverv med graviditetsudfald og sygelighed hos deres børn. Registret omfatter alle mennesker i Danmark, hvorfor også sjældnere reproduktionsskader kan undersøges.

Sidst men ikke mindst er netværket en nyskabelse, der skaber rum til samarbejde, også mellem forskere der ikke normalt fokuserer på arbejdsmiljø, i form af fælles projektarbejde, udvikling af Erhvervs- og fødselsregistret og andre ideer til ny forskning og fondsansøgninger på området.

Støttet økonomisk af
Projektet er bevilget af Arbejdsmiljøforskningsfonden med medfinaciering fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aarhus Universitet.

Samarbejde
Professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg, lektor Gunnar Toft, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitet og seniorforsker Karin Sørig Hougaard, NFA var projektledere for projektet, som blev administreret af Aarhus Universitet.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00