Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter - NanoSustain

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2010 til 30. april 2013
Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.
Formål
Formålet med NanoSustain er at udvikle innovative løsninger til bæredygtigt design, anvendelse, genbrug og bortskaffelse af nanoteknologibaserede produkter. Det skal opnås ved en omfattende dataindsamling samt generering af manglende data for udvalgte nanoprodukter. Fokus vil være på produkternes sundheds- og miljømæssige risici, som kan opstå i løbet af produkternes livscyklus.

NanoSustain vil behandle følgende spørgsmål:

1.Hvordan og i hvilken grad vil samfundet og miljøet blive udsat for nanomaterialer og tilhørende produkter?

2.Hvilke konsekvenser har dette for mennesker og miljø?

Baggrund
Selvom produktionen af nanomaterialer vokser hastigt, er vores viden om mulige sundheds- og miljømæssige konsekvenser i forbindelse med disse materialer stadig meget begrænset.

Denne mangel på viden kræver mere forskning. Nanopartikler opfører sig anderledes end større partikler af samme materiale og kan være årsag til bivirkninger hos mennesker og organismer. Da det er komplekst at vurdere risikoen ved de nye materialer, er der behov for nye tilgange og et tæt internationalt samarbejde.

Mål
Det forventes, at projektet vil forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb. NanoSustain har mobiliseret den nødvendige ekspertise og de nødvendige ressourcer og kompetencer til at takle dette komplekse problem.

Baseret på resultaterne fra risikovurderingen og livscyklusanalysen, vil vi på laboratorieskala undersøge nye løsninger for design af udvalgte nanomaterialer og tilhørende produkter og deres bæredygtige brug, genbrug og bortskaffelse. Da nanoteknologiindustrivirksomheder vil deltage aktivt i projektet, vil NanoSustain danne udgangspunkt for udvikling af nye bæredygtige produkter og industrielle applikationer, og dermed bidrage til at styrke konkurrenceevnen for den europæiske nanoteknologiindustri.

Finansiering
EU har bevilget 2,5 mio. Euro til NanoSustain-projektet. NFA's andel udgør 395.000 Euro.

Samarbejdspartnere
13 europæiske forskningsinsitioner fra 8 forskellige lande.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Thoustrup Saber

Seniorforsker

3916 5212

ats@nfa.dk

Se Anne Thoustrup Saber's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00