Pionerprojektet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2010 til 30. juni 2016
Kan en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven og medarbejderinvolvering føre til øget trivsel og reduceret risiko for sygefravær?
Pionerprojektet var en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven og medarbejderinvolvering, som blev implementeret blandt alle medarbejdere i et større antal kommunale daginstitutioner.

Formålet med ph.d. projektet var af gennemføre en effekt- og procesevaluering af interventionen i Pionerprojektet. Fokus var på, om der var en effekt af interventionen i form af øget medarbejdertrivsel og lavere risiko for sygefravær.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Elisabeth Framke

Forsker

3916 5487

elf@nfa.dk

Se Elisabeth Framke's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater