Pionerprojektet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2010 til 30. juni 2016
Kan en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven og medarbejderinvolvering føre til øget trivsel og reduceret risiko for sygefravær?
Pionerprojektet var en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven og medarbejderinvolvering, som blev implementeret blandt alle medarbejdere i et større antal kommunale daginstitutioner.

Formålet med ph.d. projektet var af gennemføre en effekt- og procesevaluering af interventionen i Pionerprojektet. Fokus var på, om der var en effekt af interventionen i form af øget medarbejdertrivsel og lavere risiko for sygefravær.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Elisabeth Framke

Elisabeth Framke

Forsker

3916 5487

elf@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Can illegitimate job tasks be reduced by a participatory organizational-level workplace intervention?: Results of a cluster randomized controlled trial in Danish pre-schools
    Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: results of a cluster randomized controlled trial
    Effect of a participatory organizational-level occupational health intervention on short-term sickness absence: a cluster randomized controlled trial
    Implementation of a participatory organisational-level occupational health intervention - focusing on the primary task
  • Effect and process evaluation of a participatory organizational intervention focusing on core job tasks
  • Effect of a workplace intervention on illegitimate job tasks: A cluster randomised controlled trial