Udsættelse for skadelig kemi i nedriverbranchen

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2019 til 31. december 2023
Hvilke kemiske stoffer udsættes nedrivningsarbejdere for?
Når gammelt byggeri skal renoveres eller rives ned, blotlægges alvorligt sundhedsskadelige stoffer som f.eks. polyklorerede bifenyler (PCB), bly og asbest, samtidigt med at der genereres store mængde uorganisk støv bestående af bl.a. kvarts og betonstøv. Der findes i dag ikke data for, om beskyttelsen af ansatte er tilstrækkelig, herunder i hvilket omfang ansatte i branchen er udsat for sundhedsskadelige eksponeringer i forbindelse med renovering/nedrivning af gammelt byggeri. I projektet undersøges udsættelsen for disse stoffer under specifikke arbejdsgange, ved af- og påtagning af værnemidler samt i antagede rene zoner. Derudover undersøges ophobningen af PCB i kroppen i et biomoniteringsstudie af nedrivningsarbejdere, hvor e følges over en 2-årig periode.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Frederiksen

Seniorforsker

3916 5271

mef@nfa.dk

Se Marie Frederiksen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00