Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2017 til 30. juni 2022
Projektet skal bidrage til at reducere risikoen for alvorlige arbejdsulykker på danske arbejdspladser ved at udvikle en metode, der sikrer, at sikkerhed på arbejdspladsen bliver en del af ledelsens daglige beslutninger.

Formål
Det overordnede formål med projektet er at afprøve og effektevaluere et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag, der direkte involverer byggepladsens arbejdsmiljøorganisation, sjakbajser, formænd, mellemledere og topledelse i forebyggelsen af arbejdsulykker og nedslidning i bygge- og anlægsbranchen.


Projektet kombinerer interventionselementer rettet mod ’viden og holdninger’, adfærdsændringer samt ændringer i sikkerhedsklima. Komponenterne i det integrerede ledelsesbaserede sikkerhedstiltag består af

   • undervisning og træning

   • individuel målsætning (goal setting) og feedback

   • personlig coaching relateret til forbedring af kommunikation, sikkerhedsklima og sikkerhedsforhold på byggepladsen.


Projektet bygger videre på de resultater og erfaringer, som kom ud af forskningsprojektet Udvikling af Toolbox-møder til forbedring af forebyggelses- og sikkerhedskultur i byggebranchen (Toolbox1), som blev afsluttet i 2016.


Baggrund

Ansatte i bygge- og anlægsbranchen er en udsat gruppe med stor risiko for arbejdsulykker, forøget fysisk nedslidning samt førtidspensionering. I modsætning til de fleste andre brancher, er der ikke sket et nævneværdigt fald i risikoen for sygehusbehandlede arbejdsulykker i byggebranchen over de sidste 30 år i Danmark. Samtidigt har byggebranchen ændret sig med større og mere komplicerede byggerier (supersygehuse, Metro, Danmarks Radio) samt en stigende international arbejdsstyrke.


Byggebranchens meget dynamiske karakter gør, at ledere og medarbejdere meget ofte er i kontakt med hinanden i løbet af en arbejdsdag, men sikkerhed fylder dog meget lidt i ledelsens kontakter med medarbejderne. På den anden side ved vi, at ledelse spiller en vigtig rolle i forhold til medarbejdernes opfattelse af sikkerhed og de faktiske sikkerhedsforhold. Der er derfor behov for at udvikle og afprøve integrerede sikkerhedstiltag, som er relevante for byggebranchen, og som er rettet mod flere niveauer i byggepladsernes organisation.


Projektet er udformet som et hovedprojekt med et indlejret ph.d.-projekt.


Hovedprojektets hypoteser er, at et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag vil resultere i et højere niveau af

   • sikkerhedskommunikation

   • sikkerhed (arbejdsforhold og adfærd) og

   • sikkerhedsklima på interventionspladserne end på kontrolpladserne.


Formålet med ph.d.-projektet er at

   • undersøge fremherskende sikkerhedspraksisser – og forståelser på byggepladsen

   • skabe viden om hvordan ledere i bygge- og anlægsbranchen, via deres ledelsesstil, kan have indflydelse på sikkerhedsklima og medarbejdernes sikkerhedsadfærd og arbejdsulykker

   • undersøge de forhold som kan virke befordrende eller hæmmende for udøvelsen af en bestemt ledelsesstil.


I projektet anvendes et cluster randomiseret kontrolleret design med 6 bygge- og anlægsvirksomheder (3 interventions- og 3 kontrolvirksomheder), der hver især deltager med en byggeplads. Der anvendes et mixed-methods design med spørgeskema og interviews (både strukturerede mini-interviews og semi-strukturerede intervieews) af ledere og medarbejdere ved baselinemålinger (2 måneder), lige efter interventionen (4 måneder) og opfølgende målinger (4 måneder efter intervention). Disse suppleres med regelmæssige systematiske observationer af sikkerhedsforhold og – adfærd på pladserne.


Mål

Målet med projektet er at udvikle en metode, der sikrer, at sikkerhed på arbejdspladsen bliver en del af ledelsens daglige beslutninger og på den måde bidrager til at reducere risikoen for alvorlige arbejdsulykker på danske arbejdspladser.


Støttet økonomisk af

Arbejdsmiljøforskningsfonden, AMFFSamarbejdspartnere

   • Copenhagen Business School

   • Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning


Interessenter

   • Arbejdsmiljøcentret

   • AKF koncernen

   • BAT-Kartellet

   • Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

   • Byggeriets Arbejdsmiljøbus

   • Bygherreforeningen

   • Dansk Byggeri

   • Hoffmann A/S

   • Per Aarsleff A/S

   • Team Arbejdsliv

   • Züblin A/S

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Pete Kines

Seniorforsker

3916 5360

pki@nfa.dk

Se Pete Kines's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00