God Tone - Fra krænkende handlinger til godt kollegaskab

Afsluttet - Projektperiode 01. november 2020 til 31. januar 2023
Drillerier, mobning og seksuel chikane er virkeligheden for op til 20 procent af arbejdstagerne i Danmark. Dette projekt skal skabe viden om mekanismerne bag de krænkende handlinger og hvad arbejdspladserne kan gøre for at skabe en bedre kultur med en god tone og godt kollegafællesskab.
Formål
Projektet har to formål. For det første, at skabe øget viden om mekanismerne bag krænkende handlinger. For det andet, på baggrund af den viden, der skabes i projektet, at udvikle en effektiv intervention, som private såvel som offentlige virksomheder kan anvende til at ændre en arbejdspladskultur præget af krænkende handlinger til en kultur med godt kollegaskab.

Baggrund
Et godt kollegaskab med en høflig omgangstone og respektfulde samarbejdsrelationer burde være normen på alle arbejdspladser. Forskellige undersøgelser tyder imidlertid på, at op til 20 procent af arbejdstagerne lejlighedsvist oplever krænkende handlinger på arbejdspladsen som grove drillerier, mobning, seksuel chikane.

Krænkende handlinger er forbundet med nedsat trivsel og øger risikoen for at udvikle mentale helbredsproblemer hos de medarbejdere, som det går ud over. Krænkende handlinger kan desuden have negative konsekvenser for virksomheden i form af øget sygefravær, udskiftning af medarbejdere, nedsat produktivitet, og tab af godt omdømme i branchen.

Mål
Den viden, som skabes i projektet, vil blive indarbejdet i en manual, som beskriver, hvordan man på en arbejdsplads kan arbejde med sin arbejdspladskultur med det konkrete mål at mindske forekomsten af krænkende handlinger og styrke det gode kollegaskab. Manualen vil være målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV’er), men vil også kunne anvendes af større arbejdspladser. Manualen er projektets primære arbejdspladsrettede produkt.

Støttet økonomisk af
Vellivforeningen

Samarbejdspartner(e)
Syddansk Universitet (SDU)
TekSam

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00