Exoskeletters betydning for lager- og bygningsarbejde – kortlægning af fysiske belastninger og udvikling af fokuspunkter for implementering

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2020 til 30. september 2023
Dette projekt skal undersøge om brug af exoskeletter på arbejdspladserne kan bidrage til at reducere den fysiske belastning blandt lager- og bygningsarbejdere samt udvikle fokuspunkter i den enkelte branche for, hvordan implementeringen af exoskeletter kan foregå i praksis.
Arbejdstagere med fysisk krævende opgaver, såsom lager- og bygningsarbejdere, har brug for aflastning i arbejdet, det bliver stadig mere aktuelt i takt med, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet.

FORMÅL
Formålet med dette projekt er derfor, at undersøge om brug af exoskeletter ude på arbejdspladserne kan bidrage til at reducere den fysiske belastning blandt lager- og bygningsarbejdere og at udvikle fokuspunkter i den enkelte branche for, hvordan implementeringen af exoskeletter kan foregå i praksis. Projektet er inddelt i 3 faser.

I fase 1 tester vi exoskeletterne i laboratoriet på NFA, udvikler spørgeskemaer og observerer og udvælger arbejdssituationer på arbejdspladserne til brug under fase 2a og b.

I fase 2a måler vi dels lager- og bygningsarbejdernes fysiske belastninger, altså deres kropsposition og muskelbelastning, i de udvalgte arbejdssituationer ude på arbejdspladsen med og uden brug af exoskelet i løbet af en arbejdsdag og under særligt belastende arbejdsopgaver. Desuden indsamler vi data for produktiviteten og antal fejl med og uden exoskelet.

I fase 2b gennemfører vi interviews med og observationer af medarbejdere og ledere ude på arbejdspladsen for at finde ud af, hvordan exoskelettet påvirker arbejdet og for at undersøge, hvilke motiver og barrierer, der beskrives som relevante for implementeringen af exoskeletter.
I fase 3 udarbejder vi fokuspunkter for hver branche i forhold til exoskelettets påsætning, belastninger og implementering og præsenterer dem for relevante parter ved forskellige møder.

BAGGRUND
Allerede i dag ved vi, at over 50 pct. forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen, fordi de ikke kan holde til arbejdet. Af disse grunde er det afgørende at udvikle tekniske hjælpemidler, der kan bidrage til at nedbringe den fysiske belastning i arbejdet og dermed bidrage til et langt og godt arbejdsliv.

En mulig løsning kunne være exoskeletter til de mest fysisk krævende arbejdsopgaver. Exoskeletter er en ny teknologi, der bruges som hjælpemiddel af den enkelte medarbejder til at holde kroppen i en bestemt position eller, ifølge producenterne, gøre det op mod 70 procent mindre belastende at udføre den samme bevægelse igen og igen.

Hvis exoskeletter kan reducere de fysiske belastninger i arbejdet og kan de implementeres på en god og holdbar måde, har projektet potentiale til at forbedre og forlænge arbejdslivet for arbejdstagere med fysisk belastende arbejde.

MÅL
At undersøge fordele og ulemper ved brug af exoskeletter under det daglige arbejde for lager- og bygningsarbejdere. At få ny viden om exoskeletters effekt på den fysiske belastning i løbet af en arbejdsdag samt hvordan man implementerer og anvender exoskeletter på en god måde.

STØTTET ØKONOMISK AF
Arbejdsmiljøforskningsfonden

SAMARBEJDSPARTNER(E)
Salling Group
DI - Dansk Byggeri
Byggegruppen 3F
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
BFA Bygge og Anlæg
BAT-Kartellet
Dansk Erhverv

PROJEKTPERIODE
oktober 2020 - september 2023

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mikkel Brandt Petersen

Seniorforsker

3916 542

mbp@nfa.dk

Se Mikkel Brandt Petersen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Sandra Schade Jacobsen

Videnskabelig assistent

3916 5237

ssj@nfa.dk

Se Sandra Schade Jacobsen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00