Vold, trusler og chikane rettet mod underviserne i folkeskolen

Afsluttet - Projektperiode 01. september 2017 til 31. august 2020
Hvordan påvirker vold, trusler og chikane undervisernes mentale helbred og engagement og hvordan kan arbejdspladserne mindske disse negative konsekvenser?
Formål
Det overordnede formål med dette projekt er at genere viden om omfanget af vold, trusler og chikane mod underviserne på folkeskolerne samt at undersøge hvilke arbejdsmiljømæssige forhold og forebyggende tiltag øger eller mindsker risikoen for at disse hændelser opstår.

Baggrund
Vold, trusler og chikane mod underviserne er et stigende problem pa de danske folkeskoler. Undersøgelsen ’Arbejde og Helbred’ som baserer på et repræsentativt udsnit af den arbejdende befolkning fandt, at vold mode lærere er steget fra 13% i 2012 til 19,3% i 2016. Også andre danske og internationale undersøgelser har fundet en stigning i vold og trusler mod undervisningspersonale. Der er en sammenhæng mellem vold og trusler mod lærerne og øget rapportering af psykiske symptomer som fx frustration, vrede, angst, og øget risiko for jobskifte eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkeder. Samtidig er der studier der viser arbejdsmiljøet og ledelsens forebyggende indsats reducerer risikoen for at vold og trusler rettet mod ansatte opstår. Dette er dog sparsomt undersøgt i en dansk og international sammenhæng. Der er derfor brug for videnskabelige undersøgelser om omfanget og typen af vold, trusler og chikane, og hvorvidt faktorer i arbejdsmiljøet og et godt forebyggelsesklima kan mindske risikoen for vold og trusler mod lærere. Ligeledes mangler der studier med fokus på, hvordan vold, trusler og chikane påvirker undervisernes mentale helbred og engagement, og hvilke forhold på arbejdspladsen, der kan mindske de helbredsmæssige risici. Samlet mangler der viden, der kan pege på konkrete forebyggelsestiltag på danske skoler i forhold til vold, trusler og chikane.

Mål
Målet med projektet er at generere viden, der kan bidrage til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for underviserne på folkeskolerne, så de forbliver engagerede og ikke forlader faget.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil