Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

Afsluttet - Projektperiode 01. december 2013 til 31. oktober 2016
Projektet skal danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på rensningsanlæg.
Projektet skal danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på rensningsanlæg.


Formål

Formålet med dette projekt er at fastslå, om luftbåren norovirus, og et udvalg af andre luftbårne virusarter (sapovirus, adenovirus, astrovirus og rotavirus), bakterier eller endotoksin er årsag til en øget hyppighed af maveonde blandt spildevandsarbejdere på rensningsanlæg.

Konkret vil forskerne over en 1-årig periode identificere og kvantificere tilstedeværelsen af vira, bakterier og endotoksin i:
 - spildevandsarbejderes indåndingszone  - spildevand på forskellige stadier af rensning - luften i forskellige arbejdsområder på renseanlægget- afføringsprøver fra spildevandsarbejdere.

Baggrund

Spildevandsarbejdere på rensningsanlæg lider oftere af problemer med akut maveonde end ansatte på andre typer af virksomheder. Årsagen kendes ikke, men symptomerne ligner Roskildesyge, som skyldes infektion med human norovirus.

Resultaterne fra en nylig offentliggjort undersøgelse påviste for første gang luftbåren norovirus i indåndingszonen hos 1 ud af 4 spildevandsarbejdere i en koncentration, som kan give sygdom. Det tyder derfor på, at maveproblemerne blandt spildevandsarbejderne kan skyldes, at de bliver udsat for luftbåren norovirus i arbejdsmiljøet. Tidligere undersøgelser har også vist, at udsættelse for forhøjede koncentrationer af luftbåren endotoksin muligvis kan forårsage maveonde.

Mål

Forskerne vil undersøge,
- om der er årsagssammenhæng mellem udsættelse for luftbåren norovirus på et rensningsanlæg og infektion med norovirus blandt spildevandsarbejdere

•i hvor høj grad spildevandsarbejderne er udsat for luftbåren bakteriel endotoxin i arbejdsmiljøet

•om medarbejderne bliver udsat for luftbårne diarrefremkaldende bakterier i arbejdsmiljøet.

I forbindelse med projektet vil forskerne desuden udvikle og anvende et nyt effektivt metodesæt til at opsamle luftbåren norovirus.

Resultaterne fra projektet vil danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på rensningsanlæg.

Endelig vil projektet bidrage med ny og essentiel viden om luftbåren smitte og spredning af norovirus.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00