Helbred, arbejde og fysisk aktivitet – overførsel af viden fra Danmark til de Baltiske lande

Afsluttet - Projektperiode 15. juni 2020 til 15. juni 2021
Projektet har til formål at indsamle og evaluere litteratur, for herved at udvikle retningslinjer rettet mod forebyggelsen af MSB på arbejdspladser i de Baltiske lande.
Projektet har til formål at indsamle og evaluere litteratur, for herved at udvikle retningslinjer rettet mod forebyggelsen af MSB på arbejdspladser i de Baltiske lande.

Det tilsigtes at gøre brug af eraringer fra de Nordiske lande og etablere "best practice" guidelines, hvor arbejdsgruppen (repræsentanter fra NFA, Lithuanian Occupational Health Association og EE-Pärnu Hospital) bl.a. mødes til en 3-dages workshop i København.

Resultater fra projektet præsenteres på konference i Lithauen.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jonas Ørts Vinstrup

PostDoc

3916 5224

jov@nfa.dk

Se Jonas Ørts Vinstrup's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00