Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2014 til 30. juni 2017
Projektet vil bidrage med ny viden om hvad der har betydning for unges læring af sikkerhed i de tre første måneder på deres arbejdsplads inden for detailhandlen, metalbranchen samt inden for social- og sundhedsområdet.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes for at kunne bidrage til at reducere risikoen for at unge kommer til skade i arbejdet.


Baggrund

Vi ved at de første måneder på arbejde er de farligste1, især for de unge. Vi ved også at unge er en meget differentieret gruppe. Projektet vil derfor undersøge læringsforløb for forskellige kategorier af unge de første tre måneder på deres nye arbejdsplads, samt udarbejde forslag til nye former for læringsforløb rettet mod oplæring og instruktion i sikkerhed, der tager højde for unges arbejdspraksis og risikoforhold.


Mål

Samlet vil projektet bidrage med en ny indsigt i sikkerhedslæring og instruktion af unge i arbejdslivet, herunder hvad der skal til for at denne læring og instruktion mest effektivt etableres for forskelige kategorier af unge. Læringskoncepterne kan efterfølgende danne udgangspunkt for systematiske tiltag til forbedring af unges viden og sikkerhed i arbejdet. En endelig implementering og evaluering af læringskoncepternes effekt på unges sikkerhed, fx i form af reducerede risici i arbejdet, vil indgå i et fremtidigt studie.


Finansiering

Arbejdsmiljøforskningsfonden


Samarbejde

Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Center for Ungdomsforskning (CeFU) og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (AMK Herning).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00