Flerstrenget intervention mod smerter og konsekvenser af smerter

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2012 til 31. december 2014
Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge, hvor effektiv en flerstrenget intervention er til at forebygge og mindske lænderygbesvær og konsekvenser af besværet blandt social- og sundhedsassistenter og -hjælpere (SOSU er).
Formål

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvor effektiv en flerstrenget intervention er til at forebygge og mindske lænderygbesvær og konsekvenser af besværet blandt social- og sundhedsassistenter og -hjælpere (SOSU er).

Den flerstrengede intervention består af
• participatorisk ergonomi
• fysisk træning• kognitiv adfærdstræning.

Interventionen gennemføres med en kombination af medarbejderinddragelse og aktiv involvering af ledelse og organisation. Det betyder, at alle niveauer på arbejdspladsen får redskaber til at forebygge og håndtere lænderygbesvær og dets konsekvenser.

Projektet vil besvare forskningsspørgsmålet: Vil en flerstrenget intervention bestående af participatorisk ergonomi, fysisk træning og kognitiv adfærdstræning effektivt forebygge og mindske lænderygbesvær og konsekvenser af lænderygbesvær blandt SOSU er?

Baggrund

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter (SOSU er) har høje fysiske krav i arbejdet, og mange har smerter blandt andet i lænderyggen. Der er derfor et stort behov for at forebygge lænderygbesvær blandt SOSU er. Flere undersøgelser viser, at de traditionelle ergonomiske tiltag ikke har haft den ønskede effekt på lænderygbesvær. Årsagen kan være, at lænderygbesvær er multifaktorielt. Der er derfor behov for flerstrengede tiltag på arbejdspladsen, der forebygger lænderygbesvær at de, som allerede har lænderygbesvær, får redskaber til at modvirke konsekvenserne af det• fokus på, hvordan arbejdspladserne implementerer tiltagene for at opnå størst mulig og langvarig effekt.

Ph.d.-projektet vil teste følgende hypoteser:
i)3 måneders flerstrenget intervention blandt SOSU er vil mindske medarbejdernes lænderygbesvær.
ii) 3 måneders flerstrenget intervention blandt smertefrie SOSU er vil forebygge lænderygbesvær iii) 3 måneders flerstrenget intervention blandt SOSU er med smerter i lænderyggen vil mindske konsekvenserne af lænderygbesværet. 
FinancieringStøttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og AMFForebyggelsesfonden

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Birk Jørgensen

Seniorforsker

3916 5346

mbj@nfa.dk

Se Marie Birk Jørgensen's profil

Resultater