An alternative method for testing acute inhalation toxicity of pesticides

Igangværende - Projektperiode 01. april 2019 til 30. juni 2022
Kan en cellefri in vitro-test bruges til at teste, hvor giftige pesticider er for mus, der indånder dem, og dermed erstatte tests på dyr? Det skal dette forskningsprojekt undersøge.
Formål
Kan en cellefri in vitro-test bruges til at teste, hvor giftige pesticider er for mus, der indånder dem, og dermed erstatte tests på dyr? Det skal dette forskningsprojekt undersøge.

Baggrund
Før et nyt kemikalie eller produkt kan sælges, skal producenten teste, om det kan være akut skadeligt (lungetoksiske skader) at indånde. Er det det, skal producenten sikre korrekt faremærkning og brugsanvisning.
Producenten skal anvende en af de tre gældende guidelines fra OECD til deres test - TG 403, TG 436 of TG 433 – som alle tre er baseret på dyreforsøg. Kemikaliet er lungetoksisk, hvis enten halvdelen af dyrene dør efter at være udsat for kemikaliet (OECD guideline 403 og 436), eller der er kliniske tegn på, at dyrene er så påvirket, at det vil føre til, at de døde (OECD guideline 433). Der er ingen guidelines med ’alternative metoder’, som ikke anvender dyr som model for giftighed for mennesker.
Dette er især et problem når det drejer sig om pesticider. Ifølge EU-regulering 283/2013 og 284/2013 skal alle aktive stoffer i pesticider samt de blandinger, som de enkelte aktive stoffer indgår i, testes for akut lungetoksicitet. Til hver test skal der bruges 20-80 dyr for at bestemme giftigheden.
Resultaterne viser, at anvendelsen af pesticider i landbruget er associeret med symptomer på, at de påvirker luftvejerene. Det drejer sig om symptomer som hosten, piben i brystet, nedsat lungefunktion og udvikling af alvorlige lungesygdomme som astma og KOL. Hosten og piben i brystet er tegn på, at der kan være akutte effekter af pesticiderne på lungerene, men der er kun få undersøgelser af, hvordan gentagende udsættelse for pesticider påvirker lungerne på længere sigt. Der er derfor et behov for at udvikle metoder til at undersøge de mekanismer, som ligger til grund for de toksiske effekter af inhalerede kemiske stoffer som fx pesticider.

Mål
I projektet testes pesticider in vitro, og denne information bruges til at forudsige, hvad der sker, når mus indånder de samme stoffer.
Resultaterne fra projektet kan bruges som grundlag for at udvikle en såkaldt adverse outcome pathway (AOP) - en kæde af biologiske hændelser, som viser, hvordan et pesticids påvirkning af lungesurfaktanten (væskelag i lungerne) kan føre til akut lungetoksicitet.

Støttet økonomisk af
Projektet støttes af Miljøstyrelsen, projekt nummer MST-667-00224.

Projektleder
Projektet ledes af Jorid B. Sørli, seniorforsker på NFA

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jorid Birkelund Sørli

Seniorforsker

3916 5314

jbs@nfa.dk

Se Jorid Birkelund Sørli's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Se Karin Sørig Hougaard's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Emilie Da Silva

Videnskabelig assistent

3916 5490

eds@nfa.dk

Se Emilie Da Silva's profil