Eksponering for mikroorganismer ved arbejde med boreslam

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. december 2022
Olie- og gasproduktion genererer en stor mængde olieboreaffald, der sendes til modtagelsesanlæg på land, hvor det behandles, rengøres og genanvendes. De ansatte i branchen har rapporteret forskellige sundhedsmæssige problemer, der tyder på at være forårsaget af eksponering på arbejdspladsen. Projektet er ledet af det norske statslige arbejdsmiljøinstitut (STAMI) og i projektet skal mikrobiologigruppen på NFA undersøge medarbejdernes eksponering for mikroorganismer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater