Review over arbejdsmiljøeksponeringer der potentielt kan give allergisk astma

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. maj 2019
Bedre overblik over den eksisterende viden om sammenhængen mellem allergener og udvikling af allergisk astma, så det bliver lettere at målrette indsatsen mod dette arbejdsmiljøproblem. Det er målet med dette projekt.
Formål
Formålet med projektet er at vurdere, i hvor høj grad, der er evidens for, at ca. 80 udvalgte allergener øger risikoen for, at personer udvikler allergisk astma, hvis de bliver udsat for allergenerne i arbejdsmiljøet.

Vurderingen sker på baggrund af tidligere systematiske oversigtsartikler, resultater fra epidemiologiske undersøgelser samt patientcases. Hvis der er evidens, belyser forskerne bag projektet risikoens størrelse for det enkelte allergen i forhold til omfanget af eksponeringen, responset på udsættelsen og allergenets tærskelværdi.

Baggrund
I Danmark er det fortsat relativt almindeligt at få astma, på grund af påvirkninger i arbejdsmiljøet. For bedre at kunne forebygge dette, er der brug for en systematisk gennemgang og vurdering af

- hvilke udsættelser som er mistænkt for at give arbejdsbetinget astma
- hvor god evidensen er for hver enkelt udsættelse
- de eksisterende guidelines for udredning af arbejdsbetinget astma samt en præcisering af, hvornår der er behov for specifikke provokationer i provokationskammer.

Mål
At opdatere den eksisterende viden om årsager til, at personer udvikler allergisk astma, så det bliver muligt at målrette indsatsen for at forebygge erhvervsmæssig udsættelse for allergener (både højmolekylære og lavmolekylære allergener) og udvikling af allergisk astma.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden, AMFF

Samarbejdspartnere
- Institut for Folkesundhed, Dansk Ramazzini Center, Aarhus Universitet (Projektleder)
- Professor Henrik A. Kolstad, Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitet
- Gæsteforsker David Sherson, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Syddansk Universitet
- Professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
- Overlæge Harald William Meyer og overlæge Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
- Professor Charlotte Suppli Ulrik, Lungemedicinsk sektion Medicinsk enhed, Hvidovre Hospital

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Vivi Schlünssen

Professor

3916 5318

vis@nfa.dk

Se Vivi Schlünssen's profil