Tilbagevenden til arbejdet blandt sygemeldte lønmodtagere med psykiske lidelser (CORSA)

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2007 til 31. december 2010
Formålet med dette ph.d. projekt var at undersøge de processer, der finder sted i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet blandt sygemeldte lønmodtagere med psykiske helbredsproblemer.
Formålet med dette ph.d. projekt er at undersøge de processer, der finder sted i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet blandt sygemeldte lønmodtagere med psykiske helbredsproblemer.

Dette delprojekt er afsluttet. De to andre afsluttede delprojekter er dels Epidemiologisk analyse af sammenhæng mellem arbejdsmiljø, psykisk helbred, sygefravær og førtidspension i forskellige kohorter og dels Depression og arbejdsevne i den danske arbejdsstyrke.

Forskerne bag delprojekterne har skrevet en slutrapport, der ligger på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside: Rugulies R, Nielsen MDN, Løngaard K og Madsen IEH. Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2011.

Formål
Projektet har to delformål:
1) At identificere hvilke faktorer, der fremmer og hindrer tilbagevenden til arbejdet blandt sygemeldte lønmodtagere med psykiske lidelser

2) At undersøge hvordan sygemeldte lønmodtagere selv oplever tilbagevenden til arbejdet

Baggrund

Psykiske lidelser såsom depression og angst er hyppige i de Europæiske lande. Wittchen og Jacobi har estimeret at omkring 27% af den europæiske befolkning i den arbejdsdygtige alder i Europa har været berørt af mindst en psykisk lidelse i de sidste 12 måneder. Dog skal der tages højde for, at der er stor variation i hyppigheden af psykiske lidelser imellem de europæiske lande, hvilket hovedsageligt skyldes brug af forskellige definitioner og måleinstrumenter (1).

Psykiske lidelser er associeret med en øget risiko for langtidssygefravær og førtidspension (2-5), og i Danmark er de psykiske lidelser i dag den førende årsag til førtidspension, mens ca. 24% af sygedagpengesagerne skyldes psykiske lidelser (6). På nuværende tidspunkt er vores viden om hvilke faktorer der fremmer og hindrer tilbagevenden til arbejdet blandt lønmodtagere med psykiske lidelser begrænset, hvilket afspejler, at tidligere forsknings- og rehabiliteringsindsatser hovedsageligt har haft fokus på lidelser i bevægeapparatet.

For at undersøge tilbagevenden til arbejdet blandt lønmodtagere med psykiske lidelser iværksatte det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2007 CORSA-projektet (COmmon mental disorders, Return to work and Sickness Absence). I CORSA-projektet tager vi udgangspunkt i en biopsychosocial forståelse af tilbagevenden til arbejdet. Rationalet for denne tilgang er, at tilbagevenden til arbejdet ikke kun er resultat af forbedring af helbred, men også af forbedringer i arbejdsevnen og af en række miljømæssige og individuelle faktorer f.eks. adgang til sundhedsydelser, muligheder for arbejdstilpasninger, social støtte fra arbejdspladsen og venner og familie samt køn, alder, uddannelse, motivation og troen på egen evne til at vende tilbage.

Den hollandske forsker Karen Nieuwenhuijsen har udviklet en tilbagevenden til arbejdet model, der specifikt fokuserer på psykiske lidelser (7). Denne model bygger på den biopsychosociale tankegang og er i dette projekt blevet anvendt som forklaringsmodel for tilbagevenden til arbejdet.

Finansiering

Ph.d. projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater