Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK)

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2006 til 31. juli 2009
Projektets overordnede formål var at tilpasse arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) til danske forhold, således at den lokale samarbejds- og sikkerhedsorganisation på en virksomhed kan anvende AMSK som et værktøj til arbejdspladsvurderinger (APV).
Mere konkret var det projektets formål at implementere, gennemføre og evaluere AMSK blandt plejepersonale i ældreplejen. AMSK-metoden vil bidrage til at kortlægning af arbejdsmiljøet blive mere omfattende og føre til konkrete handlinger, der kan forbedre det psykosociale og fysiske arbejdsmiljø samt medarbejdernes trivsel og sundhed.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil

Resultater