Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2007 til 31. december 2010
Formål
Projektet fokuserer på at udvikle og implementere praktiske metoder og redskaber til effektiv risiko­kommunikation over for indvandrere, der ved ansæt­telse i rengøring kan have van­ske­ligt ved at opnå et godt kendskab til sikre og sunde arbejdsrutiner.

Baggrund
Rengøringsassistenter har en øget risiko for nedslidning og syg­dom, der blandt andet kommer til udtryk ved, at de har en højere hyppighed af hospitalsbehandlinger for lidelser i bevægeapparatet samt hjertekarlidelser end de fleste andre erhvervsgrupper. Endvidere bliver ansatte i rengørings­branchen hyppigere førtidspensioneret end ansatte i andre brancher.

Meget tyder på, at det kan være svært at få sikkerhedsarbejdet og nye forebyggende tiltag til at virke i fx rengøringsvirksomheder, hvor medarbejderne ofte arbejder alene eller i små grupper med begrænsende forudsætninger for at tage de nye forebyggende tiltag til sig. Dette vanskeliggøres af det hastigt stigende indtag af indvandrere i rengøringsbranchen. Indvandrere kan have en større risiko end deres danske kolleger for at komme til skade på arbejdet, fordi det - pga. kultur­forskelle og sprogvanskeligheder - kan være svært at kommunikere viden om god, forebyggende adfærd og risikohåndtering til indvandrere.

Mål
Projektets overordnede formål er at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte inden for rengøring.

Støttet økonomisk af
Satspuljen

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mari-Ann Flyvholm

Mari-Ann Flyvholm

Seniorforsker

3916 5280

maf@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Improving the psychosocial work environment at multi-ethnic workplaces: a multi-component intervention strategy in the cleaning industry
    Visibility and social recognition as psychosocial work environment factors among cleaners in a multi-ethnic workplace intervention
    Associations between psychosocial work environment and hypertension among non-western immigrant and Danish cleaners
    Vocational training courses as an intervention on change of work practice among immigrant cleaners
    Psychosocial work environment among immigrant and Danish cleaners
  • AMU-kursus i arbejdsteknik ved rengøringsarbejde for rengøringsassistenter med indvandrerbaggrund