Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

Afsluttet - Projektperiode 01. december 2015 til 01. december 2018
Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evidens for, så de kan udforme anbefalinger til, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, og risikoen for ulykker reduceres.
Formål
Projekt ’Arbejdstid, sikkerhed og ulykker’ har til formål at undersøge betydningen af arbejdstidens tilrettelæggelse for sikkerhed og risikoen for ulykker med særlig fokus på sundhedssektoren.

Baggrund
Hvert år er der mere end 600.000 skadestuekontakter som følge af en ulykke i Danmark. Konsekvenserne af en ulykke kan variere fra mindre skader til irreversible skader og død. Ulykker er således forbundet med både menneskelige omkostninger og samfundsøkonomiske konsekvenser i form af udgifter til fravær, produktivitetstab og erstatninger.

En mulig årsag til ulykker kan være træthed og uopmærksomhed som følge af natarbejde eller kort tid mellem to vagter. Natarbejde er meget udbredt i branchen ’Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger’, hvor der også anmeldes og anderkendes flest arbejdsulykker i Danmark.

Særligt arbejdstidens placering på døgnet og tid mellem to vagter kan have betydning for medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. Det vil vi gerne undersøge yderligere i et stort registerstudie ved brug af Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD; www.arbejdsmiljoforskning.dk/dad)

Projektet består af to dele:
1.Delprojekt 1 (ph.d.-projekt): ’Arbejdstid, træthed og ulykker’ undersøger betydningen af arbejdstidens tilrettelæggelse for risikoen for ulykker.

2.Delprojekt 2 (feltstudie): Undersøger om sikkerhedsklimaet og sikkerhedsniveauet ændrer sig på tværs af døgnet.

Mål
Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udbygge den eksisterende evidens på området, som kan danne grundlag for anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så risikoen for ulykker reduceres.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Samarbejdspartnere
-Kræftens Bekæmpelse
-Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus
-Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
-Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Se Anne Helene Garde's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00