Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

Afsluttet - Projektperiode 01. december 2015 til 01. december 2018
Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evidens for, så de kan udforme anbefalinger til, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, og risikoen for ulykker reduceres.
Formål
Projekt ’Arbejdstid, sikkerhed og ulykker’ har til formål at undersøge betydningen af arbejdstidens tilrettelæggelse for sikkerhed og risikoen for ulykker med særlig fokus på sundhedssektoren.

Baggrund
Hvert år er der mere end 600.000 skadestuekontakter som følge af en ulykke i Danmark. Konsekvenserne af en ulykke kan variere fra mindre skader til irreversible skader og død. Ulykker er således forbundet med både menneskelige omkostninger og samfundsøkonomiske konsekvenser i form af udgifter til fravær, produktivitetstab og erstatninger.

En mulig årsag til ulykker kan være træthed og uopmærksomhed som følge af natarbejde eller kort tid mellem to vagter. Natarbejde er meget udbredt i branchen ’Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger’, hvor der også anmeldes og anderkendes flest arbejdsulykker i Danmark.

Særligt arbejdstidens placering på døgnet og tid mellem to vagter kan have betydning for medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. Det vil vi gerne undersøge yderligere i et stort registerstudie ved brug af Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD; www.arbejdsmiljoforskning.dk/dad)

Projektet består af to dele:
1.Delprojekt 1 (ph.d.-projekt): ’Arbejdstid, træthed og ulykker’ undersøger betydningen af arbejdstidens tilrettelæggelse for risikoen for ulykker.

2.Delprojekt 2 (feltstudie): Undersøger om sikkerhedsklimaet og sikkerhedsniveauet ændrer sig på tværs af døgnet.

Mål
Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udbygge den eksisterende evidens på området, som kan danne grundlag for anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, så risikoen for ulykker reduceres.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Samarbejdspartnere
-Kræftens Bekæmpelse
-Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus
-Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
-Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Tidsskriftartikel (6)
  Occupational safety across jobs and shifts in emergency departments in Denmark
  Night work, long work weeks, and risk of accidental injuries. A register-based study
  Risk of injury after evening and night work - Findings from the Danish Working Hour Database
  Payroll data based description of working hours in the Danish regions
  Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers: A register-based cohort study
  Shift work and risk of occupational, transport and leisure-time injury. A register-based case-crossover study of Danish hospital workers
 • Konferenceabstrakt til konference (2)
  Confronting uncertainties, surprises and the unforeseen in occupational risk analysis
  Hvad skal man være opmærksom på ved tilrettelæggelse af natarbejde?
 • Poster (4)
  Working hour arrangements and the risk of injuries – Study design
  Arbejdstid og risikoen for ulykker - Studiedesign
  Working hours and risk of injuries
  Risk of injury after evening and night work. Findings from the Danish Working Hours Database
 • Ph.d.-afhandling (1)
  Working hour arrangements and risk of injury. Effects of night work, evening work and quick returns on risk of injury among healthcare workers
 • Andet bidrag (1)
  Højere risiko for ulykker efter aften- og natarbejde samt kort tid mellem to vagter