Ergonomisk fleksibilitet - potentiale for læring af god praksis gennem tekniske målinger i byggebranchen

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2022 til 30. juni 2023
Ergonomisk Fleksibilitet, udtrykker muligheden for at udføre samme opgave på flere forskellige hensigtsmæssige måder, samtidig med at uhensigtsmæssige måder undgås.
Vi har i tidligere projekt identificeret en række fysisk betonede arbejdsopgaver og –situationer inden for byggebranchen. Dette har allerede ført til udvikling af en ny type elektrisk stenklipper, som markant nedsætter belastningen på arm og skulder. Vi er samtidig blevet opmærksom på, at samme arbejdsopgaver ofte løses på vidt forskellige måder, eks i forhold til

1) hvilket hjælpemiddel der anvendes (lift, stenklipper, manuel eller elektrisk udkørsel af sten, eller manglende brug af disse hjælpemidler),
2) om arbejdet er organiseret med én eller flere personer til udførsel af ”tunge” opgaver,
3) hvilken forflytningsteknik der anvendes (eks. om flere elementer løftes på én gang eller byrden deles op i mindre enheder eller om der overvejende løftes med ryggen eller benene).

Denne fleksibilitet i måden at udføre samme arbejdsopgave på var ikke et fokus i det oprindelige projekt, men efter dialog med en række praktikere og interessenter, er det blevet klart at der ligger et enormt inspirations-, lærings- og muligt forebyggelsespotentiale i dette.

Formålet med det projektet er derfor, at udforske konceptet Ergonomisk Fleksibilitet i byggebranchen gennem detaljerede dataanalyser. Vi gør brug af allerede indsamlede materiale til at re-analysere en række arbejdsopgaver, der går igen mange gange i materialet. Materialet består af videooptagelser under hele arbejdsdage, hvor 80 medarbejdere bærer teknisk måleudstyr. Vi har identificeret 98 forskellige arbejdsopgaver hvor der går igen mindst 100 gange i videoklippene, heraf går nogle af opgaverne igen flere tusinde gange, eks. løft af materiel, jernbinding, muring, anhug af materiel, flække sten, klippe klinker, save, bore, udlægning af armeringsjern.

Projektet er støttet med en bevilling af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF) til professor Lars L. Andersen, som er ansvarlig for undersøgelsen. Seniorforsker Markus D. Jakoben er daglig projektleder.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Markus Due Jakobsen

Seniorforsker

3916 5328

mdj@nfa.dk

Se Markus Due Jakobsen's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00