NANOGENOTOX - Vurdering af sikkerheden ved tekniske nanomaterialer gennem karakterisering af deres potentielle genotoksiske risiko

Afsluttet - Projektperiode 01. marts 2010 til 28. februar 2013
Formålet med dette forskningsprojektet er at identificere eller udvikle pålidelige testmetoder til at karakterisere teknisk fremstillede nanomaterialer og vurdere den potentielle risiko for, at de kan medfører genotoksiske skader (dvs. DNA-skader).
Formål
Formålet med NANOGENOTOX-projektet
•Frembringe veldokumenteret viden som supplement til medlemsstaternes politikker for sundhedsrisiciene ved teknisk fremstillede nanomaterialer.
•Bidrage til at forbedre borgernes sundhedssikkerhed
•Bringe EU i en førerposition inden for dette område såvel som i det aktuelle internationale arbejde (OECD, ISO, etc ...).

Baggrund
Nanoteknologi er en strategisk industriel og økonomisk vigtig sektor, som rummer enorme samfundsmæssige og miljømæssige potentialer. Produktion og anvendelse af nanomaterialer kan dog betyde at mennesker eksponeres for disse nanomaterialer, når de bliver udviklet, produceret og indarbejdet i produkterne, samt under forarbejdning, anvendelse og afskaffelse af produkterne til de frigives i miljøet med risiko for sekundær eksponering via fødekæden. Manglen på videnskabelig viden og bevis for sikkerheden af visse nanoteknologiske produkter gør regulering meget vanskeligt (SCENIHR opinion, januar 2009). Derfor har sikkerhedsaspektet ved nanoteknologiske produkter opnået offentlighedens og regeringers opmærksomhed i mange af verdens lande.

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere øremærkede gennem det andet EF-handlingsprogram inden for sundhed (2008-2013) et forskningsprojekt om "Sikkerhed ved nanomaterialer”.

Projektet koordineres af Agence Française de Sécurité sanitaire de l'Miljø et du travail (AFFSET).

Finansiering
EU Executive Agency for Health and Consumers has granted 6.2 Mio € to the NANOGENOTOX-project. The NRCWE part of the project sum up to 374.855 €.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5377

kaj@nfa.dk

Se Keld Alstrup Jensen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00