Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2012 til 30. juni 2018
Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og for at sikre, at vores viden om det psykosociale arbejdsmiljø hviler på det bedst mulige fundament, er det vigtigt, at vi løbende opdaterer vores spørgeskemaer om psykosocialt arbejdsmiljø, så de indholdsmæssigt og metodemæssigt er relevante og up to date.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et nyt spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø - Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ). DPQ bygger videre på NFA's COPSOQ II-spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø.

DPQ er resultatet af et stort udviklingsarbejde, der har gennemløbet følgende faser:
- gennemgang af COPSOQ II
- gennemgang af relevant litteratur
- gennemgang af eksisterende spørgeskemaer om psykosocialt arbejdsmiljø
- gennemførelse af fokusgruppeinterview i 14 forskellige jobgrupper
- høring af internationale eksperter i psykosocialt arbejdsmiljø
- høring af nationale eksperter i psykosocialt arbejdsmiljø
- kvalitativ test af spørgeskema
- kvantitativ test af spørgeskema blandt godt 4.000 respondenter i 14 jobgrupper
- undersøgelse af spørgeskemaets validitet og reliabilitet. Afrapporteret i dansksproget rapport

Udviklingsarbejdet har resulteret i DPQ-Forskningsspørgeskema. På baggrund af DPQ-Forskningsspørgeskema har NFA udviklet et kortere spørgeskema, som arbejdspladser kan bruge i deres lokale arbejdsmiljøarbejde. Dette spørgeskema kaldes DPQ-Arbejdspladsskema.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Thomas Clausen

Seniorforsker

3916 5368

tcl@nfa.dk

Se Thomas Clausen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00