Test af nanostaves toksicitet

Afsluttet - Projektperiode 01. maj 2019 til 28. februar 2021
I dette forskningsprojekt tester forskerne mulige helbredsmæssige effekter ved at blive udsat for gallium fosfid nanostave i forbindelse med udvikling og produktion af nanostave til solceller.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge, om indånding af gallium fosfid nanostave kan udgøre en helbredsrisiko i fremtidens arbejdsmiljø.

Baggrund
Gallium fosfid (GaP) nanostave udvikles til fremtidig brug i solceller. Solceller med nanostave er mere effektive, både på grund af materialets elektriske egenskaber og fordi nanostavene skaber et meget stort overfladeareal til at absorbere solenergien. Netop overfladearealet, formen og den lille størrelse af nanostavene kan dog også være et problem for vores helbred specielt ved indånding.

Nanostavene fremstilles foreløbigt kun i små mængder i forsknings- og udviklingslaboratorier. Før produktionen opskaleres til industriel produktion, vil vi undersøge om nanostavene udgør en helbredsrisiko.

Mål
Målet med projektet er at forbedre sikkerheden ved udvikling og produktion af nanostave fx til produktion af solceller.

Samarbejdspartnere
Projektet er et samarbejde med NanoLund, Lunds Universitet, Sverige.
https://www.nano.lu.se/research/nanosafety

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Trine Berthing

Mikroskopispecialist i nanoteknologi

3916 5295

trb@nfa.dk

Se Trine Berthing's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00