Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2017 til 31. december 2021
Hvordan kan certificeret arbejdsmiljøledelse bedst muligt anvendes som virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.
Formål
Projektets hovedformål er at opnå ny viden om effekter af Certificeret ArbejdsMiljøLedelse (CAML) som kan danne grundlag for bedst muligt at anvende dette virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.

Baggrund
Flere og flere danske virksomheder får certificeret deres arbejdsmiljøledelsessystemer ud fra den international standard OHSAS18001. En stor del af disse virksomheder har siden 2005 ydermere fået en kronesmileyog derved blevet fritaget for tilsyn. Denne standard erstattes i fremtiden af en ny ISO45001-standard, som forventes at føre til en yderligere udbredelse af disse systemer på både nationalt og internationalt plan.

Selvom certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer (CAML) er et udbredt virkemiddel blandt både private og offentlige virksomheder i Danmark, er vores viden om deres effekter meget begrænset. Fra tidligere primært kvalitative casestudier har vi viden om motivation, implementering og om de interne organisationsprocesser, som certificering kan igangsætte på virksomhederne.

Der er ikke i Danmark gennemført forskning som har undersøgt effekten af CAML på arbejdsmiljøarbejdet og på forekomsten af ulykker og erhvervssygdomme.

Mål
Projektets hovedformål er at opnå ny viden om effekter af CAML som kan danne grundlag for bedst muligt at anvende dette virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats. Projektet undersøger følgende tre forskningsspørgsmål:

1) Har certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer en effekt på danske virksomheders arbejdsmiljøarbejde?

2) Har certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer en effekt på forekomsten af arbejdsulykker og anmeldteerhvervssygdomme i virksomhederne?

3) Hvad har betydning for om certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer får en positiv effekt på arbejdsmiljøarbejdet,arbejdsulykkerne og de anmeldte erhvervssygdomme?

Finansiering
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Sektionen for Bæredygtig Produktion, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet København (projektleder).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Se Johnny Dyreborg's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00