Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2016 til 31. december 2019
Målet med dette projekt er at få bedre viden om, hvorvidt tekniske hjælpemidler under patientforflytninger kan forebygge forflytningsulykker og rygsmerter hos plejepersonale.
Formål
Formålet er at undersøge potentialet for at forebygge forflytningsulykker og smerter i ryggen ved brug af forskellige typer hjælpemidler, herunder nyere tekniske hjælpemidler såvel som mere klassiske hjælpemidler (glidestykker o.lign.).

Det vil vi undersøge gennem dette projekt, som består af et hovedprojekt og et indlejret ph.d.-projekt.

Hovedprojektet vil besvare følgende forskningsspørgsmål:

- Hvad er risikoen for forflytningsulykker (med og uden efterfølgende sygefravær) ved brug af forskellige typer hjælpemidler?

- Hvad er risikoen for at udvikle og fastholde rygsmerter ved brug af forskellige typer hjælpemidler?

Det indlejrede ph.d.-projekt vil besvare følgende forskningsspørgsmål:

- Hvilken fysisk belastning er plejepersonalet udsat for under patientforflytninger ved brug af forskellige typer hjælpemidler?

- Hvilken rolle spiller intensitet, varighed og frekvens af den fysiske belastning under patientforflytninger for risikoen for forflytningsulykker? 

- Hvilken rolle spiller intensitet, varighed og frekvens af den fysiske belastning under patientforflytninger for risikoen for at udvikle og fastholde rygsmerte?

Baggrund
SOSU’er og sygeplejersker med daglig patientkontakt har en høj forekomst af rygsmerter, som er opstået ved patientforflytninger. I foråret 2015 gennemførte vi et pilotprojekt på 2 hospitaler blandt 300 plejemedarbejdere, der alle havde daglige patientforflytninger. Resultaterne fra undersøgelsen viste, at indenfor de sidste 12 måneder var 24 % af plejemedarbejderne kommet til skade med ryggen, hvor smerten opstod pludseligt og uventet under en patientforflytning.

Konsekvent brug af hjælpemidler ved patientforflytninger er associeret med færre forflytningsulykker. De seneste år er der desuden kommet en række nye tekniske hjælpemidler; fx er der på mange hospitalsafsnit loftslifte, og enkelte steder findes der ”intelligente” senge, der kan vippes, så patienten kan stå direkte ud af sengen.

Det er imidlertid ikke undersøgt tilstrækkeligt i forskningsmæssig sammenhæng, hvilke specifikke hjælpemidler der beskytter bedst mod forflytningsulykker. Der synes dog at være et oplagt potentiale ved mange af de tekniske hjælpemidler i forhold til at forebygge forflytningsulykker.

Målet med projektet er, at

- afdække potentialet for forebyggelse af forflytningsulykker gennem brug af forskellige tekniske hjælpemidler

- levere generalisérbar og opdateret viden om, hvilke hjælpemidler der beskytter bedst mod forflytningsulykker og smerter i ryggen

- gøre det muligt at estimere den forebyggende effekt af nye hjælpemidler ud fra biomekaniske beregninger.

Endelig vil projektet give konkrete anbefalinger om hvilke hjælpemidler der bør satses på fremover for at forebygge forflytningsulykker og rygsmerter blandt plejerpersonale som har patientforflytninger.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartner(e)
- Aalborg Universitet
- Region Nord
- Region Midt

Ansvarlig projektleder og kontaktperson:
Professor Lars L. Andersen, LLA@NFA.DK

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater