Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2012 til 01. april 2016
Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen blandt nedslidningstruede industrimedarbejdere.
Baggrund
Med gennemførelsen af tilbagetrækningsreformen vil der være behov for en særlig indsats for at forebygge og reducere nedslidning blandt udsatte grupper med fysisk krævende arbejde. Det vil være særskilt vigtigt med en øget indsats, så disse udsatte grupper i større grad kan forbedre eller bibeholde deres arbejdsevne, så de bliver i stand til at varetage arbejde og bevare helbred og velbefindende over længere tid. Arbejdsevnen vurderes som balancen mellem de ressourcer der findes i arbejdet (på individ, gruppe, leder og organisationsniveau) og de krav den enkelte medarbejder stilles overfor.

Nedsat arbejdsevne og nedslidning anses for at være resultatet af et langvarigt misforhold mellem krav og ressourcer i arbejdet.

Formål
Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø integreret med ressourceopbyggende sundhedsfremmende tiltag gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen, trivslen, muskelskeletbesvær og produktiviteten blandt nedslidningstruede industrimedarbejdere.

Projektets målgruppe var industrimedarbejdere i arbejdsteams med høje fysiske arbejdskrav og muskelskeletproblemer, der har nedsat arbejdsevne samt begrænsede muligheder for at tilrettelægge og planlægge arbejde, men med potentiale for at denne medindflydelse kan øges.

Et vigtigt element i projektet var at arbejdet organiseres på en sådan måde, at balancen mellem ressourcerne i arbejdet og de krav medarbejderne stilles overfor balancerer. Det kan fx ske gennem tilpasninger af arbejdsopgaver, jobrotation og øvrige ergonomiske tiltag. Disse ændringer furudsætter en fælles forståelse blandt medarbejderne om de problematikker, der gør sig gældende i de enkelte medarbejdergrupper samt inddragelse af medarbejdergruppen i at planlægge og gennemføre tiltag, som kan skabe en balance mellem krav og ressourcer.

På samme tid kræves en opkvalificering af ledelsen til håndtering af nedslidningsproblematikker og en særlig indsats overfor de medarbejdere, der har nedsat arbejdsevne og muskelskeletbesvær.

Projektet blev gennemført over 2 år på en eller flere industrivirksomheder, hvor alle arbejdsteams bliver tilbudt at deltage, men i en rækkefølge baseret på lodtrækning. Projektet blev gennemført i arbejdstiden, med varierende grad af tidsforbrug.

Mål
Dette projekt gav øget viden om konkrete og effektive indsatser for at forbedre eller bibeholde arbejdsevnen blandt nedslidningstruede industrimedarbejdere, så de bliver i stand til at varetage arbejde og bevare helbred og trivsel over længere tid.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Andreas Holtermann

Forskningschef

3916 5352

aho@nfa.dk

Se Andreas Holtermann's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00