Evaluering af indsatsmodel i sygefraværsinitiativet

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2020 til 31. december 2023
For at sygefraværsindsatser skal lykkes, er det vigtigt med en vellykket implementering af indsatserne. I projektet evalueres implementeringen af sygefraværsindsatser på udvalgte offentlige arbejdspladser.
Formålet med projektet er at evaluere implementeringen af en indsatsmodel for at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser. Ved at evaluere implementeringen af indsatsmodellen skabes ny viden om de udfordringer, som der opstår når man igangsætter initiativer for at nedbringe sygefraværet. Denne viden er vigtig for at støtte andre arbejdspladser, som efterfølgende sætter gang i tilsvarende initiativer.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Se Jesper Kristiansen's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00