Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen

Afsluttet - Projektperiode 01. november 2014 til 31. december 2017
Ergonomiske retningslinjer ser ud til at hjælpe rengøringsassistenter til et mindre belastende arbejdsmiljø. Men gælder det også for ansatte i byggebranchen? Det undersøges i dette projekt.
Formål Resultaterne fra en tidligere undersøgelse viser, at rengøringsassistenter var udsat for lavere belastninger og en mere varierende muskelaktivitet på jobbet, hvis de fulgte en række anbefalede ergonomiske retningslinjer. Det vil sandsynligvis medvirke til at forebygge, at rengøringsassistenterne udvikler muskel- og skeletbesvær (MSB). Formålet med dette projekt er at undersøge, om denne viden kan tilpasses byggebranchen, hvor medarbejderne udfører arbejdsopgaver, der er relativt kortvarige, foranderlige og afhænger af konteksten. Projektet vil besvare følgende spørgsmål: • Hvilke konkrete arbejdsopgaver er mest belastende for betonarbejdere og tømrere i byggebranchen? • Hvordan planlægger og gennemfører medarbejdere og ledere i byggebranchen forebyggende interventioner, når byggeopgaver typisk er relativt kortvarige, foranderlige og afhænger af konteksten? • Hvad er effekten af en deltagerinvolverende intervention på de målte fysiske risikofaktorer? Baggrund Fysisk anstrengende arbejde, fx tunge løft, samt arbejde med bøjet eller vredet ryg og statiske belastninger er væsentlige risikofaktorer for at udvikle MSB, nedslidning, langvarigt sygefravær samt for førtidspensionering. Det gælder blandt andet ansatte i byggebranchen. Tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark viser, at henholdsvis 68 % og 67 % af betonarbejdere og tømrere angiver, at de arbejder med foroverbøjet eller vredet ryg i mere end en fjerdedel af arbejdstiden, mens henholdsvis 41 % og 48 % angiver, at et typisk løft vejer 16 kg eller derover. Endvidere angiver mellem en tredjedel og halvdelen af betonarbejdere og tømrere, at de har smerter i kroppen flere gange ugentligt (Arbejdsmiljø & Helbred, 2012, NFA).Ergonomi, der inddrager medarbejderne og tilpasser arbejdet i forhold til medarbejdernes formåen, ser ud til at have en positiv effekt på medarbejderes tilbagevenden til arbejde efter sygefravær pga. rygsmerter. Dette er blandt andet undersøgt blandt rengøringsassistenter.I dette projekt vil vi kombinere objektive målemetoder af fysiske belastninger i arbejdet og spørgeskemaer om psykosociale og organisatoriske forhold med deltagerinvolverende (participatorisk) ergonomi.MålTraditionelle ergonomiske råd om korrekt løfteteknik ser ikke ud til at være effektiv i forebyggelsen af MSB. Den teknologiske udvikling gør det nu muligt at måle de fysiske belastninger, en medarbejder bliver udsat for i løbet af en arbejdsdag. Vi har dermed fået mulighed for at se, hvilken effekt andre måder at organisere arbejdsopgaverne på har for den fysiske belastning, som medarbejderne bliver udsat for på jobbet. En viden, som vil kunne bruges til at finde praktiske løsninger på fysisk belastende arbejdsopgaver, som mindsker risikoen for udvikling af MSB. Støttet økonomisk af Det Frie Forskningsråd Samarbejdspartnere ○ Aalborg Universitet - Physical Activity and Human Performance group - SMI, Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark ○ Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bambus) ○ Dansk Byggeri ○ 3F

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mikkel Brandt Petersen

PostDoc

3916 5342

mbp@nfa.dk

Se Mikkel Brandt Petersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00