Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen

Afsluttet - Projektperiode 01. september 2017 til 31. januar 2021
Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om, hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

Formål
Formålet med projektet er med tekniske målinger at

- kortlægge den fysiske belastning under forskellige arbejdsopgaver for murere og betonarbejdere (fase 1)

- evaluere hvordan denne viden kan omsættes til en praktisk anvendelig form (fase 2) og udbredes (fase 3) i byggebranchen.


I fase 1 analyserer vi tekniske målinger der er indsamlet i 2016 (men ikke analyseret) vha. elektromyografi, actigrafi og videooptagelser under 2-3 hele arbejdsdage af 6-8 timer for 80 murere og betonarbejdere. Herved kortlægges den fysiske belastning (intensitet, hyppighed, varighed) for forskellige arbejdsopgaver for murere og betonarbejdere.


I fase 2 omsættes denne viden til en praktisk anvendelig form gennem workshops med en række arbejdsmiljøledere fra forskellige byggevirksomheder, hvor der dannes konsensus om, hvordan kortlægningen af den fysiske belastning kan bruges i det praktiske forebyggende arbejde på byggepladserne.


I fase 3 undersøger vi, hvordan relevante parter breder denne viden ud i byggebranchen.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Mikkel Brandt Petersen

Seniorforsker

3916 542

mbp@nfa.dk

Se Mikkel Brandt Petersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00