Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

Afsluttet - Projektperiode 01. juli 2012 til 30. juni 2016
I dette projekt undersøger vi samspillet mellem faktorer i og udenfor arbejdsmiljøet i udviklingen af sygdom og reduceret arbejdsmarkedstilknytning.
Projektets formål er at undersøge prospektive sammenhænge mellem arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning, med fokus på særligt udsatte grupper. Til formålet benyttes spørgeskema-data fra omkring 140.000 deltagere i 13 store arbejdsmiljøkohorter i seks europæiske lande, som sammenkobles med registre om sygefravær, førtidspension, hospitalsindlæggelse og medicinforbrug.I projektet undersøges følgende to forskningsspørgsmål:1.Er effekten af arbejdsmiljøfaktorer på psykisk helbred stærkere for særligt udsatte grupper, fx individer som tidligere har haft psykiske helbredsproblemer, individer som er enlige forsørgere, og individer af lavere socioøkonomisk position?2.Påvirker arbejdsmiljøfaktorer arbejdsmarkedstilknytning, herunder sygefravær og førtidspensionering, uafhængigt af individets psykiske helbredsstatus ved baseline.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Tidsskriftartikel (15)
  Does workplace social capital protect against long-term sickness absence?: Linking workplace aggregated social capital to sickness absence registry data
  Job strain and clinical depression – authors’ reply
  Job strain as a risk factor for clinical depression: systematic review and meta-analysis with additional individual participant data
  Long working hours and depressive symptoms: Systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data
  Effort-reward imbalance at work and the risk of antidepressant treatment in the Danish workforce
  Joint association of sleep problems and psychosocial working conditions with registered long-term sickness absence. A Danish cohort study
  Study protocol for examining job strain as a risk factor for severe unipolar depression in an individual participant meta-analysis of 14 European cohorts
  Unnecessary work tasks and mental health: a prospective analysis of Danish human service workers
  Is the association between high strain work and depressive symptoms modified by private life social support: a cohort study of 1,074 Danish employees?
  Burnout as a risk factor for antidepressant treatment - a repeated measures time-to-event analysis of 2936 Danish human service workers
  IPD-Work consortium: pre-defined meta-analyses of individual-participant data strengthen evidence base for a link between psychosocial factors and health
  Effort-reward imbalance at work and risk of depressive disorders. A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies
  Individual and combined effects of job strain components on subsequent morbidity and mortality
  Workplace social capital and risk of long-term sickness absence. Are associations modified by occupational grade?
  Author response to letter. Ref: Madsen et al. "Unnecessary work tasks and mental health: a prospective analysis of Danish human service workers"
 • Andet bidrag (1)
  Samspil mellem det psykosociale arbejdsmiljø og betingelser indenfor og udenfor arbejdsmiljøet - en oversigt
 • Paper (1)
  Joint association of sleep problems and psychosocial working conditions with registered long-term sickness absence. A cohort study of 10,752 Danish employees