Sund og sikker hele arbejdslivet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2020 til 30. december 2023
I hvilket omfang har alder betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred? Baseret på ca.100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre, giver vi dig svaret på dette.
Formålet med dette projekt er at undersøge, i hvilket omfang alder har betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred. En øget indsigt i, hvilke risikofaktorer og beskyttende faktorer der er specielt vigtige i forskellige faser af livet, er specielt vigtigt for arbejdspladser, der ønsker at målrette forebyggende tiltag, eks. gennem senior- og livsfasepolitikker. Projektet tager udgangspunkt i kombinerede ergonomiske, psykosociale og sikkerhedsmæssige faktorer i arbejdsmiljøet. Resultaterne kan dermed bidrage til at skabe grobund for at fremme et sundt og sikkert arbejdsliv blandt alle aldersgrupper på danske arbejdspladser.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med en bevilling til professor Lars L. Andersen

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00