Evaluering af Sundhedsstyrelsens implementerings- og læringsforløb til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

Igangværende - Projektperiode 20. maj 2022 til 31. december 2023
Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Interventionen rulles bredt ud i Danmark i perioden fra august 2021-2024.
Evalueringen vil foregå i perioden 2022-2023 og forestås af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Evalueringen vil undersøge, hvordan indsatsen blev oplevet og om den fører til de ønskede påvirkninger, der i sidste ende skal øge trivslen blandt både borgere og medarbejdere. Derudover kan evalueringen bidrage til mere generel viden om implementeringen og virkninger af denne type landsdækkende indsatser.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00