Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2010 til 31. december 2020
Projektet er et internationalt samarbejdsprojekt, hvor forskerne sammenkobler talrige internationale arbejdsmiljøstudier for at undersøge sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for sygdom, lidelser og dødelighed. Projektlederen af det internationale forskningskonsortium er professor Mika Kivimäki fra Helsinki Universitet i Finland.

Formål

Studiets formål er at undersøge sammenhænge mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for sygdom, lidelser og dødelighed i internationale arbejdsmiljøstudier. MetodeForskerne harmoniserer og sammenkobler data fra talrige arbejdsmiljøstudier og bruger nogle særlige såkaldte ”individual participant data (IPD)- meta-analyser til at udregne sammenhænge mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbredsudfald på tværs af studierne. De metoder, der er brugt i studiet, er beskrevet i forskellige videnskabelige artikler.


Resultater

Projektet har indtil nu resulteret i mere end 25 videnskabelige artikler. Det vigtigste resultater er, at ”job strain”, dvs. kombinationen af høje krav og lav kontrol på arbejdet, har en sammenhæng med en øget risiko for hjertekarsygdom (4), iskæmisk slagtilfalde (blodprop i hjernet) (5), hjerteflimmer (6) , diabetes (7) og depression (8).


For mænd, som allerede har en hjertekarsygdom eller diabetes, hænger ”job strain” desuden sammen med en øget risiko for tidlig død (9). Job strain har derimod ingen klar sammenhæng med kræft (10), kroniske tarmsygdomme (11) eller luftvejslidelser (12, 13).


I projektet har vi derudover fundet en sammenhæng mellem at opleve en ubalance mellem anstrengelse og belønning på arbejdet og en øget risiko for hjertekarsygdom (14). Desuden har vi fundet en sammenhæng mellem jobusikkerhed og øget risiko for både hjertekarsygdom (15) og diabetes (16).


Endelig har projektet påvist sammenhænge mellem lange arbejdstider og en øget risiko for hjertekarsygdom og slagtilfalde (17), diabetes –dog kun hos medarbejdere med lav socioøkonomisk status (18) og risikabelt alkoholforbrug (19).


Der var også en sammenhæng mellem lange arbejdstider og en øget risiko for depression, men sammenhængen var forskellig i forskellige lande og mest udpræget i Asien (20). Det var ingen klar sammenhæng mellem lange arbejdstider og risikoen for kræft (21).


En dansksproget sammenfatning af resultaterne er udgivet af NFA i 2017 (22).


Støttet økonomisk

Projektet er økonomisk støttet af forskellige kilder, blandt andet EU New OSH ERA, NordForsk, UK Medical Research Council og Academy of Finland


Referencer

(1) Fransson EI et al. Comparison of alternative versions of the job demand-control scales in 17 European cohort studies: the IPD-Work consortium. BMC Public Health 2012;12(1):62. http://pmid.us/22264402.

(2) Siegrist J et al. Validating abbreviated measures of effort-reward imbalance at work in European cohort studies: the IPD-Work consortium. International Archives of Occupational and Environmental Health 2014;87(3):249-256. http://pmid.us/23456220.

(3) Kivimäki M et al. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2015;41(3):312-321. http://pmid.us/25654401.

(4) Kivimäki M et al. Job strain as a risk factor for coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of individual participant data. Lancet 2012;380(9852):1491-1497. http://pmid.us/22981903.

(5) Fransson EI et al. Job strain and the risk of stroke: An individual-participant data meta-analysis. Stroke 2015;46(2):557-559. http://pmid.us/25563644.

(6) Kivimäki M et al. Long working hours as a risk factor for atrial fibrillation: a multi-cohort study. European Heart Journal 2017;38(34):2621-2628. http://pmid.us/28911189.

(7) Nyberg ST et al. Job strain as a risk factor for type 2 diabetes: a pooled analysis of 124,808 men and women. Diabetes Care 2014;37(8):2268-2275. http://pmid.us/25061139.

(8) Madsen IEH et al. Job strain as a risk factor for clinical depression: systematic review and meta-analysis with additional individual participant data. Psychological Medicine 2017;47(8):1342-1356. http://pmid.us/28122650.

(9) Kivimäki M et al. Work stress and risk of death in men and women with and without cardiometabolic disease: a multicohort study. Lancet Diabetes & Endocrinology 2018;6(9):705-713. http://pmid.us/29884468.

(10) Heikkilä K et al. Work stress and risk of cancer: meta-analysis of 5700 incident cancer events in 116 000 European men and women. British Medical Journal 2013;346:f165. http://pmid.us/23393080.

(11) Heikkilä K, et al. Job strain and the risk of inflammatory bowel diseases: individual-participant meta-analysis of 95 000 men and women. PLoS One 2014;9(2):e88711. http://pmid.us/24558416.

(12) Heikkilä K et al. Job strain and the risk of severe asthma exacerbations: a meta-analysis of individual-participant data from 100 000 European men and women. Allergy 2014;69(6):775-783. http://pmid.us/24725175.

(13) Heikkilä K et al. Job strain and COPD exacerbations: an individual-participant meta-analysis. European Respiratory Journal 2014;44(1):247-251. http://pmid.us/24696117.

(14) Dragano N et al. Effort-reward imbalance at work and incident coronary heart disease: a multi-cohort study of 90,164 individuals. Epidemiology 2017;28(4):619-626. http://pmid.us/28570388.

(15) Virtanen M et al. Perceived job insecurity as a risk factor for incident coronary heart disease: systematic review and meta-analysis. British Medical Journal 2013;347:f4746. http://pmid.us/23929894.

(16) Ferrie JE et al. Job insecurity and risk of diabetes: a meta-analysis of individual participant data. CMAJ 2016;188(17-18):E447-E455. http://pmid.us/27698195.

(17) Kivimäki M et al. Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603,838 individuals. Lancet 2015;386(10005):1739-1746. http://pmid.us/26298822.

(18) Kivimäki M et al. Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of published and unpublished data from 222 120 individuals. Lancet Diabetes & Endocrinology 2015;3(1):27-34. http://pmid.us/25262544.

(19) Virtanen M et al. Long working hours and alcohol use: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data. British Medical Journal 2015;350:g7772. http://pmid.us/25587065.

(20) Virtanen M et al. Long working hours and depressive symptoms: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2018;44(3):239-250. http://pmid.us/29423526.

(21) Heikkila K et al. Long working hours and cancer risk: a multi-cohort study. British Journal of Cancer 2016;114(7):813-818. http://pmid.us/26889978.

(22) Rugulies R et al. Psykosocialt arbejdsmiljø og sygdom: en vidensoversigt over resultater fra det internationale IPD-Work projekt. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; 2017. http://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=a8173103-d61e-429e-b4ac-ce28556c8960.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00