Psykisk Arbejdsmiljø og psykisk helbred (PAS)

Afsluttet - Projektperiode 01. juli 2009 til 30. juni 2014
Formålet med dette delprojekt var at undersøge arbejdsmiljøets betydning for udviklingen af behandlingskrævende psykiske lidelser, såsom angst- og depressive lidelser. Der fokuseres særligt på sociale arbejdsmiljøfaktorer.
Formålet med dette delprojekt var at undersøge arbejdsmiljøets betydning for udviklingen af behandlingskrævende psykiske lidelser, såsom angst- og depressive lidelser. Der fokuseres særligt på sociale arbejdsmiljøfaktorer. Det andet delprojekt er Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær blandt lønmodtagere med nedsat psykisk velbefindende.

Forskerne bag de to delprojekter har skrevet en slutrapport om hele projektet, der ligger på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside: Rugulies R, Madsen IEH, Hjarsbeck PU og Møller SV. Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred: Epidemiologiske sammenhænge og indvirkning på sygefravær og arbejdsfastholdelse, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2013. 

Formål
Projektets formål er at undersøge arbejdsmiljøets betydning for udviklingen af behandlingskrævende psykiske lidelser, såsom angst- og depressive lidelser. Der fokuseres særligt på sociale arbejdsmiljøfaktorer. Eksempler herpå er betydningen af at arbejde med mennesker og effekten af social støtte fra kolleger og ledelse. 
Vi undersøger også samspillet mellem forskellige faktorer, herunder modererende og medierende faktorer i sammenhængene mellem arbejdsmiljø og udviklingen af psykiske lidelser. Desuden samarbejder vi med svenske forskere om at foretage analyser, der sammenligner betydningen af arbejdsmiljøfaktorer for udviklingen af psykiske lidelser i henholdsvis Danmark og Sverige.

Baggrund
Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø har været forbundet med udviklingen af depression i en række studier (for gennemgange af litteraturen se Netterstrøm, Conrad, Bech, Fink, Olsen, Rugulies, & Stansfeld (2008) og Bonde (2008)). Det er dog problematisk at mange af disse studier benytter selvrapporterede data for både eksponering og udfald, da dette kan føre til en ( falsk ) sammenhæng udelukkende fordi faktorerne er målt ved samme metode  (Bonde 2008). 

Desuden fokuserer mange af studierne på bestemte elementer af krav-kontrol-støtte modellen, og en række andre faktorer som muligvis kan være af betydning, er endnu ikke undersøgt tilstrækkeligt (Netterstrøm et al. 2008). Ydermere er der endnu ikke tilstrækkelig viden om arbejdsmiljøets betydning for udviklingen af andre psykiske lidelser end depression, som fx angstlidelser (Netterstrøm & Conrad 2007). 

Derfor undersøger vi i SAPA sammenhængene mellem en række sociale arbejdsmiljøfaktorer og udviklingen af behandlingskrævende depressive- og angstlidelser. Vi benytter et ikke-selv-rapporteret mål for udfald, og undgår derved den nævnte metode-problematik, som en række tidligere studier af sammenhængene mellem arbejdsmiljø og psykisk helbred har været underlagt.

Specifikt undersøgte vi følgende hypoteser: Ansatte, der arbejder med mennesker , har en højere risiko for psykiske helbredsproblemer end ansatte der beskæftiger sig med andre typer af arbejde. Denne forøgede risiko medieres af særlige forhold ved arbejdet med mennesker ; herunder dets følelsesmæssige krav, krav om at skjule følelser og forøget eksponering for vold og trusler. 

Problematiske samarbejdsfaktorer på arbejdspladsen (lav grad af ledelseskvalitet, forudsigelighed, social støtte, tillid, troværdighed, retfærdighed, anerkendelse) og lav social kapital forøger risikoen for psykiske helbredsproblemer. 

Effekten af de nævnte faktorer ved relationsarbejdet på psykiske helbredsproblemer modificeres af samarbejdsfaktorer på arbejdspladsen. Sammenhængene mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og psykiske lidelser viser lignende mønstre i hhv. en dansk og en svensk repræsentativ arbejdsmiljøkohorte

Finansiering
SAPA er et delprojekt i Psykisk arbejdsmiljø og psykisk helbred (PAS), som finansieres afmidler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Referencer
Bonde, J. P. E. 2008, Psychosocial factors at work and risk of depression: a systematic review of the epidemiological evidence , Occupational and Environmental Medicine, vol. 65, no. 7, pp. 438-445. 

Netterstrøm, B. & Conrad, N. The relationship between work-related stressors and the development of mental disorders other than post-traumatic stress disorder. A reference document on behalf of the Danish Work Environment Research Fund. Danish National Board of Industrial Injuries. 2007. 19-3-2009.

Netterstrøm, B., Conrad, N., Bech, P., Fink, P., Olsen, O., Rugulies, R., & Stansfeld, S. 2008, The Relation between Work-related Psychosocial Factors and the Development of Depression , Epidemiologic Reviews, vol. 30, no. 1, pp. 18-32.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater