Udvikling af instrument til måling af NFA's samfundsmæssige impact

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2020 til 31. december 2020
Projektet skal skabe en fælles forståelse for samfundsmæssig impact på NFA og udvikle et måleinstrument, der kan dokumentere, hvordan forskningen bliver anvendt og hvilken betydning det har for praksis.
Det er et grundlæggende formål for NFA, at en væsentlig del af forskningsresultaterne bliver omsat til praksis og anvendt på danske arbejdspladser. Resultaterne kan bevæge sig upstream til myndighederne eller downstream til arbejdspladserne, og forandringerne kan eksempelvis komme til udtryk som nye arbejdsgange, nye forståelser eller nye love og regler.

Formål
Projektets formål er at udvikle et måleinstrument, der kan dokumentere den samfundsmæssige impact af NFA's forskning. Måleinstrument skal være med til at sikre, at NFA løbende bliver bedre til, at omsætte forskning til praksis. Dette er en central del af NFA’s overordnede strategi, og den tilknyttede forskning-til-praksis-strategi (R2P).
Derudover skal projektet bidrage til begrebsliggøre og illustrere, hvordan NFA skaber samfundsmæssig impact, herunder at udvikle en forandringsteori for NFA’s forskningsområder.

Baggrund
Det er en generel udfordring for forskningsinstitutioner at kunne dokumentere anvendelsen og effekten af den forskning, som institutionen producerer (den samfundsmæssige impact). Som sektorforskningsinstitution er det i særlig grad NFA’s opgave at skabe anvendt forskning. Det forudsætter, at forskningen anvendes af NFA’s målgrupper, og at NFA indhenter viden om, hvordan forskningen anvendes.  

Mål
Projektets mål er at kunne dokumentere samfundsmæssig impact. Projektet har i 2020 udviklet og testet et måleinstrument. Instrumentet skal bruges til at etablere en baseline for NFA’s samfundsmæssige impact, og der skal efterfølgende gennemføres en måling en gang om året – foreløbig indtil 2024. Udviklingen af et sådant måleinstrument vil være en international nyskabelse, og en videnskabelig artikel om instrumentet er ved at blive publiceret.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ole Henning Sørensen

Chefkonsulent

3916 5331

ohs@nfa.dk

Se Ole Henning Sørensen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00